logo group: com.aliyun


fresh name packaging artifact id
aliyun-java-sdk-core jar aliyun-java-sdk-core
aliyun-java-sdk-dysmsapi jar aliyun-java-sdk-dysmsapi
tea jar tea
tea-util jar tea-util
endpoint-util jar endpoint-util
tea-openapi jar tea-openapi
tea-rpc jar tea-rpc
credentials-java jar credentials-java
openapiutil jar openapiutil
oss-client jar oss-client
common jar tea-rpc-util
aliyun-java-sdk-sts jar aliyun-java-sdk-sts
aliyun-java-sdk-alidns jar aliyun-java-sdk-alidns
openplatform20191219 jar openplatform20191219
aliyun-java-sdk-ecs jar aliyun-java-sdk-ecs
aliyun-java-sdk-dm jar aliyun-java-sdk-dm
oss-util jar oss-util
tea-fileform jar tea-fileform
com.aliyun:ros-cdk-core jar ros-cdk-core
aliyun-java-sdk-edas jar aliyun-java-sdk-edas
openplatform jar openplatform
common jar common
aliyun-java-sdk-sms jar aliyun-java-sdk-sms
pop-rpc-client jar pop-rpc-client
roa-util jar roa-util
aliyun-java-sdk-core-v5 jar aliyun-java-sdk-core-v5
aliyun-java-sdk-ons jar aliyun-java-sdk-ons
aliyun-java-sdk-ram jar aliyun-java-sdk-ram
aliyun-java-sdk-vod jar aliyun-java-sdk-vod
aliyun-java-sdk-rds jar aliyun-java-sdk-rds
aliyun-java-sdk-push jar aliyun-java-sdk-push
tea-roa jar tea-roa
aliyun-java-sdk-mts jar aliyun-java-sdk-mts
aliyun-java-sdk-domain jar aliyun-java-sdk-domain
aliyun-java-sdk-iot jar aliyun-java-sdk-iot
aliyun-java-sdk-green jar aliyun-java-sdk-green
aliyun-java-sdk-kms jar aliyun-java-sdk-kms
ccp-credentials jar ccp-credentials
pds-credentials jar pds-credentials
alibaba-dingtalk-service-sdk jar alibaba-dingtalk-service-sdk
aliyun-java-sdk-cdn jar aliyun-java-sdk-cdn
aliyun-java-sdk-afs jar aliyun-java-sdk-afs
aliyun-java-sdk-slb jar aliyun-java-sdk-slb
aliyun-java-sdk-cms jar aliyun-java-sdk-cms
aliyun-java-sdk-sae jar aliyun-java-sdk-sae
aliyun-java-sdk-dyvmsapi jar aliyun-java-sdk-dyvmsapi
ccp-baseclient jar ccp-baseclient
aliyun-java-sdk-yundun jar aliyun-java-sdk-yundun
aliyun-java-sdk-live jar aliyun-java-sdk-live
eventbridge-util jar eventbridge-util
aliyun-java-sdk-oms jar aliyun-java-sdk-oms
alibabacloud-secretsmanager-client jar alibabacloud-secretsmanager-client
aliyun-java-sdk-fc jar aliyun-java-sdk-fc
aliyun-java-sdk-fc-open jar aliyun-java-sdk-fc-open
aliyun-java-sdk-bss jar aliyun-java-sdk-bss
tea-xml jar tea-xml
aliyun-java-sdk-ocs jar aliyun-java-sdk-ocs
oss-baseclient jar oss-baseclient
aliyun-java-sdk-dyplsapi jar aliyun-java-sdk-dyplsapi
aliyun-java-sdk-jaq jar aliyun-java-sdk-jaq
com.aliyun:ros-cdk-assembly-schema jar ros-cdk-assembly-schema
cola common jar cola-common
aliyun-java-sdk-cloudauth jar aliyun-java-sdk-cloudauth
Aliyun TSDB SDK for Java jar hitsdb-client
Aliyun Message Queue Services SDK for Java jar aliyun-mqs
aliyun-java-sdk-ros jar aliyun-java-sdk-ros
aliyun-java-sdk-devops-rdc jar aliyun-java-sdk-devops-rdc
aliyun-java-sdk-dts jar aliyun-java-sdk-dts
aliyun-java-sdk-ossadmin jar aliyun-java-sdk-ossadmin
com.aliyun:ros-cdk-cxapi jar ros-cdk-cxapi
aliyun-java-sdk-batchcompute jar aliyun-java-sdk-batchcompute
aliyun-java-sdk-rtc jar aliyun-java-sdk-rtc
aliyun-java-sdk-drds jar aliyun-java-sdk-drds
aliyun-java-sdk-chatbot jar aliyun-java-sdk-chatbot
aliyun-java-sdk-viapiutils jar aliyun-java-sdk-viapiutils
aliyun-java-sdk-vpc jar aliyun-java-sdk-vpc
aliyun-java-sdk-ots jar aliyun-java-sdk-ots
aliyun-java-sdk-cloudapi jar aliyun-java-sdk-cloudapi
aliyun-java-sdk-csb jar aliyun-java-sdk-csb
aliyun-java-sdk-ubsms jar aliyun-java-sdk-ubsms
aliyun-java-sdk-ccc jar aliyun-java-sdk-ccc
aliyun-java-sdk-imagesearch jar aliyun-java-sdk-imagesearch
aliyun-java-sdk-pts jar aliyun-java-sdk-pts
aliyun-java-sdk-emr jar aliyun-java-sdk-emr
api-gateway-baseclient jar api-gateway-baseclient
aliyun-java-sdk-dds jar aliyun-java-sdk-dds
dysmsapi20170525 jar dysmsapi20170525
aliyun-java-sdk-nas jar aliyun-java-sdk-nas
aliyun-java-sdk-qualitycheck jar aliyun-java-sdk-qualitycheck
opensearch jar opensearch
aliyun-java-sdk-r-kvstore jar aliyun-java-sdk-r-kvstore
opensearchutil jar opensearchutil
aliyun-java-sdk-imm jar aliyun-java-sdk-imm
aliyun-java-sdk-httpdns jar aliyun-java-sdk-httpdns
ccp-client jar ccp-client
iot-api-gateway-client jar iot-api-gateway-client
aliyun-java-sdk-hbase jar aliyun-java-sdk-hbase
netana20201016 jar netana20201016
aliyun-java-sdk-teambition-aliyun jar aliyun-java-sdk-teambition-aliyun
aliyun-java-sdk-cdrs jar aliyun-java-sdk-cdrs
aliyun-java-sdk-gts-phd jar aliyun-java-sdk-gts-phd
holowatcher20200730 jar holowatcher20200730
cas20200407 jar cas20200407
videorecog20200320 jar videorecog20200320
cloudauth20201112 jar cloudauth20201112
aliyun-java-sdk-lubanruler jar aliyun-java-sdk-lubanruler
qualitycheck20190115 jar qualitycheck20190115
ccp-util jar ccp-util
aliyun-java-sdk-goodstech jar aliyun-java-sdk-goodstech
mpserverless20190615 jar mpserverless20190615
gts_dayu20210207 jar gts_dayu20210207
aliyun-java-sdk-youhui-inner jar aliyun-java-sdk-youhui-inner
aliyun-java-sdk-linkvisual jar aliyun-java-sdk-linkvisual
opensearch20171225 jar opensearch20171225
aliyun-java-sdk-opensearch jar aliyun-java-sdk-opensearch
aliyun-java-sdk-partnerintl jar aliyun-java-sdk-partnerintl
amazon-pts-api jar amazon-pts-api
aliyun-java-sdk-polardbx jar aliyun-java-sdk-polardbx
com.aliyun:ros-cdk-oos jar ros-cdk-oos
adb20190315 jar adb20190315
aliyun-java-sdk-cloudauth-console jar aliyun-java-sdk-cloudauth-console
aliyun-java-sdk-et-industry-openapi jar aliyun-java-sdk-et-industry-openapi
aliyun-java-sdk-cusanalytic_sc_online jar aliyun-java-sdk-cusanalytic_sc_online
aliyun-java-sdk-dms-enterprise jar aliyun-java-sdk-dms-enterprise
com.aliyun:ros-cdk-foas jar ros-cdk-foas
com.aliyun:ros-cdk-resourcemanager jar ros-cdk-resourcemanager
airec20181012 jar airec20181012
aliyun-java-sdk-copyright jar aliyun-java-sdk-copyright
aliyun-java-sdk-alert jar aliyun-java-sdk-alert
aliyun-java-sdk-domain-intl jar aliyun-java-sdk-domain-intl
com.aliyun:ros-cdk-pvtz jar ros-cdk-pvtz
imageprocess20200320 jar imageprocess20200320
acm20200206 jar acm20200206
aliyun-java-sdk-videorecog jar aliyun-java-sdk-videorecog
cloudauth20200618 jar cloudauth20200618
videorecog jar videorecog
aliyun-java-sdk-aligreen jar aliyun-java-sdk-aligreen
com.aliyun:ros-cdk-rds jar ros-cdk-rds
aliyun-java-sdk-vpc-v5 jar aliyun-java-sdk-vpc-v5
dytnsapi20200217 jar dytnsapi20200217
aliyun-java-sdk-elasticsearch jar aliyun-java-sdk-elasticsearch
aliyun-java-sdk-agency jar aliyun-java-sdk-agency
aliyun-java-sdk-arms4finance jar aliyun-java-sdk-arms4finance
r_kvstore20150101 jar r_kvstore20150101
aliyun-java-sdk-vs jar aliyun-java-sdk-vs
com.aliyun:ros-cdk-apigateway jar ros-cdk-apigateway
aliyun-java-sdk-reid_cloud jar aliyun-java-sdk-reid_cloud
aliyun-java-sdk-aliyunauth jar aliyun-java-sdk-aliyunauth
com.aliyun:ros-cdk-eci jar ros-cdk-eci
aliyun-java-sdk-aliyuncvc jar aliyun-java-sdk-aliyuncvc
lvwangwatermark20210104 jar lvwangwatermark20210104
reid_cloud20201030 jar reid_cloud20201030
aliyun-java-sdk-ads jar aliyun-java-sdk-ads
aliyun-java-sdk-ddoscoo jar aliyun-java-sdk-ddoscoo
aliyun-java-sdk-mpserverless jar aliyun-java-sdk-mpserverless
aliyun-java-sdk-linkface jar aliyun-java-sdk-linkface
aliyun-java-sdk-dts-v5 jar aliyun-java-sdk-dts-v5
aliyun-java-sdk-cs-v5 jar aliyun-java-sdk-cs-v5
imageaudit20191230 jar imageaudit20191230
aliyun-java-sdk-videosearch jar aliyun-java-sdk-videosearch
dds20151201 jar dds20151201
com.aliyun:ros-cdk-hbr jar ros-cdk-hbr
vs20181212 jar vs20181212
cnip20201201 jar cnip20201201
aliyun-java-sdk-quotas jar aliyun-java-sdk-quotas
aliyun-java-sdk-oceanbase jar aliyun-java-sdk-oceanbase
batchcompute20151111 jar batchcompute20151111
aliyun-java-sdk-mhub jar aliyun-java-sdk-mhub
aliyun-java-sdk-dg jar aliyun-java-sdk-dg
com.aliyun:ros-cdk-ga jar ros-cdk-ga
slb20140515 jar slb20140515
cloudauth_device20200120 jar cloudauth_device20200120
aliyun-java-sdk-aligreen-console jar aliyun-java-sdk-aligreen-console
aliyun-java-sdk-polardbx-v5 jar aliyun-java-sdk-polardbx-v5
aliyun-java-sdk-hsm jar aliyun-java-sdk-hsm
GMSSE jar gmsse-jdk6
com.aliyun:ros-cdk-drds jar ros-cdk-drds
aliyun-java-sdk-market-inner jar aliyun-java-sdk-market-inner
aliyun-java-sdk-cf jar aliyun-java-sdk-cf
aliyun-java-sdk-sas jar aliyun-java-sdk-sas
resourcemanager20200331 jar resourcemanager20200331
idrsservice20200630 jar idrsservice20200630
aliyun-java-sdk-workbench-ide jar aliyun-java-sdk-workbench-ide
aliyun-java-sdk-cloudwf jar aliyun-java-sdk-cloudwf
edas20170801 jar edas20170801
aliyun-java-sdk-immortal_inner_api jar aliyun-java-sdk-immortal_inner_api
dm20151123 jar dm20151123
sae20190506 jar sae20190506
aliyun-java-sdk-drds-v5 jar aliyun-java-sdk-drds-v5
aliyun-java-sdk-aiworkspace jar aliyun-java-sdk-aiworkspace
aliyun-java-sdk-videoseg jar aliyun-java-sdk-videoseg
aliyun-java-sdk-visionai-poc jar aliyun-java-sdk-visionai-poc
videoenhan jar videoenhan
aliyun-java-sdk-address-purification-v5 jar aliyun-java-sdk-address-purification-v5
aliyun-tea-sdk-eci jar aliyun-tea-sdk-eci
com.aliyun:ros-cdk-privatelink jar ros-cdk-privatelink
aliyun-java-sdk-sgw jar aliyun-java-sdk-sgw
vcs20200515 jar vcs20200515
aliyun-java-sdk-ens jar aliyun-java-sdk-ens
ccp-mgmt-client jar ccp-mgmt-client
com.aliyun:ros-cdk-emr jar ros-cdk-emr
aliyun-java-sdk-ehpc jar aliyun-java-sdk-ehpc
com.aliyun:ros-cdk-cdn jar ros-cdk-cdn
aliyun-java-sdk-ims jar aliyun-java-sdk-ims
ocr jar ocr
aliyun-java-sdk-indvi jar aliyun-java-sdk-indvi
ecd20200930 jar ecd20200930
aliyun-java-sdk-teslamaxcompute jar aliyun-java-sdk-teslamaxcompute
aliyun-java-sdk-couponnew jar aliyun-java-sdk-couponnew
microgw20200810 jar microgw20200810
aliyun-java-sdk-scsp jar aliyun-java-sdk-scsp
aliyun-java-sdk-cro jar aliyun-java-sdk-cro
aliyun-java-sdk-ocr jar aliyun-java-sdk-ocr
alb20200616 jar alb20200616
aliyun-java-sdk-bssopenapi jar aliyun-java-sdk-bssopenapi
aliyun-java-sdk-scdn jar aliyun-java-sdk-scdn
retailadvqa_public20200515 jar retailadvqa_public20200515
ecd20201002 jar ecd20201002
arms20190808 jar arms20190808
aliyun-java-sdk-acm jar aliyun-java-sdk-acm
cola framework archetype jar cola-framework-archetype-service
cbn20170912 jar cbn20170912
hitsdb20170601 jar hitsdb20170601
aliyun-java-sdk-phoenixsp-inner jar aliyun-java-sdk-phoenixsp-inner
plaso_online_class2021420 jar plaso_online_class2021420
snapshot20201118 jar snapshot20201118
chatbot20171011 jar chatbot20171011
gts_dayu20201023 jar gts_dayu20201023
live_interaction20201214 jar live_interaction20201214
aliyun-java-sdk-commondriver jar aliyun-java-sdk-commondriver
aliyun-java-sdk-cloudgameapi jar aliyun-java-sdk-cloudgameapi
aliyun-java-sdk-visionai jar aliyun-java-sdk-visionai
aliyun-java-sdk-welfare-inner jar aliyun-java-sdk-welfare-inner
cccxspaceinner20191227 jar cccxspaceinner20191227
aliyun-java-sdk-idst jar aliyun-java-sdk-idst
aliyun-java-sdk-dysmsapi jar dc-opplat-sdk-java
aliyun-java-sdk-sddp jar aliyun-java-sdk-sddp
pai_dlc20201203 jar pai_dlc20201203
cassandra20190101 jar cassandra20190101
aliyun-java-sdk-ft-v5 jar aliyun-java-sdk-ft-v5
aliyun-sdk-pds-mgmt jar aliyun-sdk-pds-mgmt
darabonba-env jar darabonba-env
dms_enterprise20181101 jar dms_enterprise20181101
mts20140618 jar mts20140618
com.aliyun:ros-cdk-dns jar ros-cdk-dns
aliyun-java-sdk-waf jar aliyun-java-sdk-waf
aliyun-java-sdk-itaas jar aliyun-java-sdk-itaas
lmztest20210528_154524307 jar lmztest20210528_154524307
arms20210519 jar arms20210519
aliyun-java-sdk-tesladam jar aliyun-java-sdk-tesladam
aliyun-java-sdk-idrsservice jar aliyun-java-sdk-idrsservice
cloudauth20190307 jar cloudauth20190307
aliyun-java-sdk-arms jar aliyun-java-sdk-arms
aliyun-java-sdk-baas jar aliyun-java-sdk-baas
aliyun-java-sdk-brinekingdom jar aliyun-java-sdk-brinekingdom
aliyun-java-sdk-companyreg jar aliyun-java-sdk-companyreg
aliyun-java-sdk-cspro jar aliyun-java-sdk-cspro
aliyun-java-sdk-dataworks-enterprise-ultimate jar aliyun-java-sdk-dataworks-enterprise-ultimate
aliyun-java-sdk-dataworks-public jar aliyun-java-sdk-dataworks-public
cloudwifi_pop20191118 jar cloudwifi_pop20191118
aliyun-java-sdk-gdb jar aliyun-java-sdk-gdb
aliyun-java-sdk-industry-brain jar aliyun-java-sdk-industry-brain
aliyun-java-sdk-iovcc jar aliyun-java-sdk-iovcc
aliyun-java-sdk-ivision jar aliyun-java-sdk-ivision
lmztest20210529_225743357 jar lmztest20210529_225743357
aliyun-java-sdk-polardb jar aliyun-java-sdk-polardb
aliyun-java-sdk-openanalytics-open jar aliyun-java-sdk-openanalytics-open
aliyun-java-sdk-saf jar aliyun-java-sdk-saf
pam20200930 jar pam20200930
aliyun-java-sdk-trademark jar aliyun-java-sdk-trademark
ddoscoo20171228 jar ddoscoo20171228
imageseg20191230 jar imageseg20191230
ocr20191230 jar ocr20191230
com.aliyun:ros-cdk-cen jar ros-cdk-cen
com.aliyun:ros-cdk-dts jar ros-cdk-dts
com.aliyun:ros-cdk-edas jar ros-cdk-edas
com.aliyun:ros-cdk-ess jar ros-cdk-ess
com.aliyun:ros-cdk-iot jar ros-cdk-iot
com.aliyun:ros-cdk-dbs jar ros-cdk-dbs
com.aliyun:ros-cdk-polardb jar ros-cdk-polardb
rtc_white_board20201214 jar rtc_white_board20201214
videoseg20200320 jar videoseg20200320
quickbi_public20200804 jar quickbi_public20200804
objectdet20191230 jar objectdet20191230
aliyun-java-sdk-creditservice-inner jar aliyun-java-sdk-creditservice-inner
facebody jar facebody
aliyun-java-sdk-ess jar aliyun-java-sdk-ess
pai_dsw20210226 jar pai_dsw20210226
aliyun-java-sdk-moguan-sdk jar aliyun-java-sdk-moguan-sdk
com.aliyun:ros-cdk-sls jar ros-cdk-sls
aliyun-java-sdk-sofa jar aliyun-java-sdk-sofa
aliyun-java-sdk-ipam jar aliyun-java-sdk-ipam
com.aliyun:ros-cdk-nas jar ros-cdk-nas
aliyun-java-sdk-facebody jar aliyun-java-sdk-facebody
aliyun-java-sdk-nlp-automl jar aliyun-java-sdk-nlp-automl
com.aliyun:ros-cdk-redis jar ros-cdk-redis
aliyun-java-sdk-alinlp jar aliyun-java-sdk-alinlp
fc_open20200310 jar fc_open20200310
antiddos_public20170518 jar antiddos_public20170518
aliyun-java-sdk-gts-smart-call jar aliyun-java-sdk-gts-smart-call
cloudphoto20170711 jar cloudphoto20170711
com.aliyun:ros-cdk-tsdb jar ros-cdk-tsdb
aliyun-java-sdk-voicenavigator jar aliyun-java-sdk-voicenavigator
aliyun-java-sdk-alios-dm jar aliyun-java-sdk-alios-dm
edas-maven-plugin maven-plugin edas-maven-plugin
snapshot20210315 jar snapshot20210315
aliyun-java-sdk-tdsr jar aliyun-java-sdk-tdsr
ims20190815 jar ims20190815
imagesearch20201214 jar imagesearch20201214
aliyun-java-sdk-onsmqtt jar aliyun-java-sdk-onsmqtt
aliyun-java-sdk-mpaas jar aliyun-java-sdk-mpaas
aliyun-java-sdk-marketing_event jar aliyun-java-sdk-marketing_event
aliyun-java-sdk-webplus jar aliyun-java-sdk-webplus
ecd20201001 jar ecd20201001
aliyun-java-sdk-zhuque jar aliyun-java-sdk-zhuque
GMSSE jar gmsse
dyplsapi20170525 jar dyplsapi20170525
domain20180129 jar domain20180129
uis20180821 jar uis20180821
push20160801 jar push20160801
kms20160120 jar kms20160120
viapi-utils jar viapi-utils
sas20181203 jar sas20181203
outboundbot_inner20191226 jar outboundbot_inner20191226
aliyun-java-sdk-codeup jar aliyun-java-sdk-codeup
aliyun-java-sdk-ccs jar aliyun-java-sdk-ccs
uisplus20200707 jar uisplus20200707
tdsr20200101 jar tdsr20200101
aliyun-java-sdk-vcs jar aliyun-java-sdk-vcs
iovcc20180501 jar iovcc20180501
productcatalog20180918 jar productcatalog20180918
aliyun-java-sdk-paistudio jar aliyun-java-sdk-paistudio
avds20171129 jar avds20171129
ga20191120 jar ga20191120
aliyun-java-sdk-clickhouse jar aliyun-java-sdk-clickhouse
com.aliyun:ros-cdk-marketplace jar ros-cdk-marketplace
location20150612 jar location20150612
com.aliyun:ros-cdk-cas jar ros-cdk-cas
aliyun-java-sdk-emas-dmp-pre jar aliyun-java-sdk-emas-dmp-pre
aliyun-java-sdk-dds-v5 jar aliyun-java-sdk-dds-v5
aiccs20191015 jar aiccs20191015
darabonba-number jar darabonba-number
pcdn20170411 jar pcdn20170411
aliyun-java-sdk-outboundbot jar aliyun-java-sdk-outboundbot
aliyun-java-sdk-petadata jar aliyun-java-sdk-petadata
aliyun-java-sdk-nhcil-imagecut jar aliyun-java-sdk-nhcil-imagecut
aliyun-java-sdk-idccommondata jar aliyun-java-sdk-idccommondata
imagesearch20200212 jar imagesearch20200212
baas20181221 jar baas20181221
smc20190601 jar smc20190601
aliyun-java-sdk-mindlive jar aliyun-java-sdk-mindlive
ccc20170705 jar ccc20170705
com.aliyun:ros-cdk-dms jar ros-cdk-dms
facebody20200910 jar facebody20200910
cdrs20201101 jar cdrs20201101
lmztest20210529_225315425 jar lmztest20210529_225315425
lmztest20210531_172452318 jar lmztest20210531_172452318
vod20170321 jar vod20170321
alidns20150109 jar alidns20150109
com.aliyun:ros-cdk-waf jar ros-cdk-waf
aliyun-java-sdk-rsimganalys jar aliyun-java-sdk-rsimganalys
aliyun-java-sdk-billing jar aliyun-java-sdk-billing
fc-util jar fc-util
aliyun-java-sdk-status jar aliyun-java-sdk-status
aliyun-java-sdk-amqp-open jar aliyun-java-sdk-amqp-open
aliyun-java-sdk-cccxspaceinner jar aliyun-java-sdk-cccxspaceinner
aliyun-java-sdk-dnsknocker jar aliyun-java-sdk-dnsknocker
aliyun-java-sdk-market-v5 jar aliyun-java-sdk-market-v5
saf20210308test jar saf20210308test
aliyun-java-sdk-rds-v5 jar aliyun-java-sdk-rds-v5
dyiotapi20171111 jar dyiotapi20171111
dcdn20180115 jar dcdn20180115
aliyun-java-sdk-cs jar aliyun-java-sdk-cs
das20200116 jar das20200116
aliyun-java-sdk-cloudfw jar aliyun-java-sdk-cloudfw
aliyun-java-sdk-multimediaai jar aliyun-java-sdk-multimediaai
aliyun-java-sdk-emap jar aliyun-java-sdk-emap
retailbot20210224 jar retailbot20210224
com.aliyun:ros-cdk-ens jar ros-cdk-ens
darabonba-string jar darabonba-string
aliyun-java-sdk-robotstudios jar aliyun-java-sdk-robotstudios
com.aliyun:ros-cdk-sae jar ros-cdk-sae
cola framework archetype maven-archetype cola-framework-archetype-web
com.aliyun:ros-cdk-cloudfw jar ros-cdk-cloudfw
aliyun-java-sdk-finmall jar aliyun-java-sdk-finmall
aliyun-java-sdk-efc-service jar aliyun-java-sdk-efc-service
com.aliyun:ros-cdk-cs jar ros-cdk-cs
tea-assert jar tea-assert
aliyun-java-sdk-ft jar aliyun-java-sdk-ft
aliyun-java-sdk-cassandra jar aliyun-java-sdk-cassandra
cms20190101 jar cms20190101
ice20201109 jar ice20201109
com.aliyun:ros-cdk-slb jar ros-cdk-slb
Cola core jar cola-core
bssopenapi20171214 jar bssopenapi20171214
dingtalk jar dingtalk
aliyun-java-sdk-uis jar aliyun-java-sdk-uis
aliyun-java-sdk-imagerecog jar aliyun-java-sdk-imagerecog
aliyun-java-sdk-dcdn jar aliyun-java-sdk-dcdn
com.aliyun:ros-cdk-ros jar ros-cdk-ros
cspro20180315 jar cspro20180315
nas20170626 jar nas20170626
aliyun-java-sdk-core-inner jar aliyun-java-sdk-core-inner
ddosbgp20180720 jar ddosbgp20180720
aliyun-java-sdk-iqa jar aliyun-java-sdk-iqa
ddospro20170725 jar ddospro20170725
aliyun-java-sdk-yundun-ds jar aliyun-java-sdk-yundun-ds
eventbridge-client jar eventbridge-client
aliyun-java-sdk-sales-leads jar aliyun-java-sdk-sales-leads
cloudfw20171207 jar cloudfw20171207
dbs20190306 jar dbs20190306
geoip20200101 jar geoip20200101
aliyun-java-sdk-aiccs jar aliyun-java-sdk-aiccs
alikafka20190916 jar alikafka20190916
aliyun-java-sdk-cloudphoto jar aliyun-java-sdk-cloudphoto
datalake20200710 jar datalake20200710
aliyun-java-sdk-snsuapi jar aliyun-java-sdk-snsuapi
aliyun-java-sdk-hdm jar aliyun-java-sdk-hdm
aliyun-java-sdk-democenter jar aliyun-java-sdk-democenter
aliyun-java-sdk-safconsole jar aliyun-java-sdk-safconsole
iotapigateway jar iotapigateway
ddoscoo20200101 jar ddoscoo20200101
cr20181201 jar cr20181201
aliyun-java-sdk-adb jar aliyun-java-sdk-adb
aliyun-java-sdk-retailcloud jar aliyun-java-sdk-retailcloud
com.aliyun:ros-cdk-fnf jar ros-cdk-fnf
com.aliyun:ros-cdk-kafka jar ros-cdk-kafka
videoenhan20200320 jar videoenhan20200320
ddosbgp20171120 jar ddosbgp20171120
voicenavigator20180612 jar voicenavigator20180612
threedvision20210131 jar threedvision20210131
imp_room20210515 jar imp_room20210515
sas20160316 jar sas20160316
mse20190531 jar mse20190531
aliyun-java-sdk-mopen jar aliyun-java-sdk-mopen
aliyun-java-sdk-alimt jar aliyun-java-sdk-alimt
aliyun-java-sdk-cbn jar aliyun-java-sdk-cbn
aliyun-java-sdk-cr jar aliyun-java-sdk-cr
aliyun-java-sdk-dbs jar aliyun-java-sdk-dbs
aliyun-java-sdk-dypnsapi jar aliyun-java-sdk-dypnsapi
aliyun-java-sdk-fnf jar aliyun-java-sdk-fnf
aliyun-java-sdk-market jar aliyun-java-sdk-market
aliyun-java-sdk-hiknoengine jar aliyun-java-sdk-hiknoengine
com.aliyun:ros-cdk-cms jar ros-cdk-cms
com.aliyun:ros-cdk-datahub jar ros-cdk-datahub
com.aliyun:ros-cdk-mse jar ros-cdk-mse
com.aliyun:ros-cdk-sag jar ros-cdk-sag
aliyun-java-sdk-resourcemanager jar aliyun-java-sdk-resourcemanager
aliyun-java-sdk-clouddesktop jar aliyun-java-sdk-clouddesktop
aliyun-java-sdk-highddos jar aliyun-java-sdk-highddos
imageenhan20190930 jar imageenhan20190930
aliyun-java-sdk-imgsearch jar aliyun-java-sdk-imgsearch
aliyun-java-sdk-datav-outer jar aliyun-java-sdk-datav-outer
com.aliyun:ros-cdk-oss jar ros-cdk-oss
aliyun-java-sdk-cds jar aliyun-java-sdk-cds
aliyun-java-sdk-idsp jar aliyun-java-sdk-idsp
aliyun-java-sdk-pvtz jar aliyun-java-sdk-pvtz
aliyun-java-sdk-lrg jar aliyun-java-sdk-lrg
cas20180713 jar cas20180713
yundun_bastionhost20191209 jar yundun_bastionhost20191209
mseap20210118 jar mseap20210118
alibabacloud-encryption-sdk-java jar alibabacloud-encryption-sdk-java
aliyun-java-sdk-linkwan jar aliyun-java-sdk-linkwan
aliyun-java-sdk-kdata-aliyun-inc jar aliyun-java-sdk-kdata-aliyun-inc
linkvisual20180120 jar linkvisual20180120
aliyun-java-sdk-sdk-v5 jar aliyun-java-sdk-sdk-v5
com.aliyun:ros-cdk-kms jar ros-cdk-kms
aliyun-java-sdk-dbs-v5 jar aliyun-java-sdk-dbs-v5
com.aliyun:ros-cdk-vs jar ros-cdk-vs
openanalytics_open20200928 jar openanalytics_open20200928
saf20190521 jar saf20190521
ram20150501 jar ram20150501
aliyun-java-sdk-address-purification jar aliyun-java-sdk-address-purification
address_purification20191118 jar address_purification20191118
aliyun-java-sdk-ververica jar aliyun-java-sdk-ververica
aliyun-java-sdk-sls jar aliyun-java-sdk-sls
aliyun-java-sdk-imageenhan jar aliyun-java-sdk-imageenhan
aliyun-java-sdk-cloudesl jar aliyun-java-sdk-cloudesl
com.aliyun:ros-cdk-mns jar ros-cdk-mns
ivision20190308 jar ivision20190308
ververica20200501 jar ververica20200501
aliyun-java-sdk-ga jar aliyun-java-sdk-ga
config20190108 jar config20190108
aliyun-java-sdk-cloudgame jar aliyun-java-sdk-cloudgame
aliyun-java-sdk-xinandata jar aliyun-java-sdk-xinandata
imafeaudit jar imafeaudit
videosearch20200225 jar videosearch20200225
com.aliyun:ros-cdk-gws jar ros-cdk-gws
ons20190214 jar ons20190214
aliyun-java-sdk-geoip jar aliyun-java-sdk-geoip
com.aliyun:ros-cdk-cr jar ros-cdk-cr
aliyun-java-sdk-cloudmarketing jar aliyun-java-sdk-cloudmarketing
aliyun-java-sdk-xtrace jar aliyun-java-sdk-xtrace
aliyun-java-sdk-canary-tip jar aliyun-java-sdk-canary-tip
rdc20180821 jar rdc20180821
pvtz20180101 jar pvtz20180101
facebody20191230 jar facebody20191230
alicloud-java-sdk-core jar alicloud-java-sdk-core
aliyun-java-sdk-domain-v5 jar aliyun-java-sdk-domain-v5
imm20170906 jar imm20170906
aliyun-java-sdk-eci jar aliyun-java-sdk-eci
sts20150401 jar sts20150401
aliyun-java-sdk-iotts jar aliyun-java-sdk-iotts
aliyun-java-sdk-imageprocess jar aliyun-java-sdk-imageprocess
swas_open20200601 jar swas_open20200601
imgsearch jar imgsearch
sms_intl20180501 jar sms_intl20180501
aliyun-java-sdk-yundun-bastionhost jar aliyun-java-sdk-yundun-bastionhost
et_industry_openapi20210105 jar et_industry_openapi20210105
eci jar eci
cloudauth_console20190403 jar cloudauth_console20190403
aliyun-java-sdk-jarvis-public jar aliyun-java-sdk-jarvis-public
goodstech20191230 jar goodstech20191230
aliyun-java-sdk-subscription jar aliyun-java-sdk-subscription
nlp_automl20191111 jar nlp_automl20191111
aliyun-java-sdk-jarvis jar aliyun-java-sdk-jarvis
aliyun-java-sdk-metering jar aliyun-java-sdk-metering
eci20180808 jar eci20180808
aliyun-sdk-pds-hosting-mode jar aliyun-sdk-pds-hosting-mode
aliyun-java-sdk-marianadatacenter jar aliyun-java-sdk-marianadatacenter
quotas20200510 jar quotas20200510
databot20200330 jar databot20200330
com.aliyun:ros-cdk-ehpc jar ros-cdk-ehpc
aliyun-java-sdk-aliyuninvoiceext jar aliyun-java-sdk-aliyuninvoiceext
aliyun-java-sdk-ledgerdb jar aliyun-java-sdk-ledgerdb
dycdpapi20180610 jar dycdpapi20180610
aliyun-java-sdk-iot-v5 jar aliyun-java-sdk-iot-v5
aliyun-java-sdk-mit_di_gurobi jar aliyun-java-sdk-mit_di_gurobi
aliyun-java-sdk-eas jar aliyun-java-sdk-eas
nlp_automl20190701 jar nlp_automl20190701
cmn20200825 jar cmn20200825
aliyun-java-sdk-release-test jar aliyun-java-sdk-release-test
mgmt-client jar mgmt-client
brain_industrial20200920 jar brain_industrial20200920
green20180509 jar green20180509
aliyun-java-sdk-cmdb jar aliyun-java-sdk-cmdb
cs20151215 jar cs20151215
videoseg jar videoseg
aliyun-java-sdk-dyiotapi jar aliyun-java-sdk-dyiotapi
nlp20180408 jar nlp20180408
gts_smart_call20201021 jar gts_smart_call20201021
aliyun-java-sdk-kpm jar aliyun-java-sdk-kpm
tea-url jar tea-url
aliyun-java-sdk-hbr jar aliyun-java-sdk-hbr
ecs20140526 jar ecs20140526
cloudauth_console20190219 jar cloudauth_console20190219
aliyun-java-sdk-airec jar aliyun-java-sdk-airec
pts20190810 jar pts20190810
aliyun-java-sdk-openanalytics jar aliyun-java-sdk-openanalytics
live20161101 jar live20161101
aliyun-java-sdk-privatelink jar aliyun-java-sdk-privatelink
smartag20180313 jar smartag20180313
aliyun-java-sdk-retailir jar aliyun-java-sdk-retailir
imagerecog20190930 jar imagerecog20190930
aliyun-java-sdk-vod-v5 jar aliyun-java-sdk-vod-v5
imgsearch20200320 jar imgsearch20200320
aliyun-java-sdk-sdk jar aliyun-java-sdk-sdk
com.aliyun:ros-cdk-vpc jar ros-cdk-vpc
com.aliyun:ros-cdk-elasticsearch jar ros-cdk-elasticsearch
quickbi_public20200807 jar quickbi_public20200807
aliyun-java-sdk-config jar aliyun-java-sdk-config
drds20190123 jar drds20190123
aliyun-java-sdk-ddosbgp jar aliyun-java-sdk-ddosbgp
amqp_open20191212 jar amqp_open20191212
imagesearch20180319 jar imagesearch20180319
aliyun-java-sdk-tag jar aliyun-java-sdk-tag
logiccomposer20181212 jar logiccomposer20181212
ccp-oss-client jar ccp-oss-client
aliyun-java-sdk-rdc jar aliyun-java-sdk-rdc
aliyun-java-sdk-smartag jar aliyun-java-sdk-smartag
eais20190624 jar eais20190624
aliyun-java-sdk-imageseg jar aliyun-java-sdk-imageseg
polardb20170801 jar polardb20170801
mhub20170825 jar mhub20170825
actiontrail20171204 jar actiontrail20171204
aliyun-java-sdk-partnerbill jar aliyun-java-sdk-partnerbill
aliyun-java-sdk-foas jar aliyun-java-sdk-foas
rtc20180111 jar rtc20180111
aliyun-java-sdk-netana jar aliyun-java-sdk-netana
aliyun-java-sdk-dataworks jar aliyun-java-sdk-dataworks
aliyun-java-sdk-staffschedule jar aliyun-java-sdk-staffschedule
hitsdb20200615 jar hitsdb20200615
goodstech jar goodstech
aliyun-java-sdk-imm-v5 jar aliyun-java-sdk-imm-v5
com.aliyun:ros-cdk-mongodb jar ros-cdk-mongodb
aliyun-java-sdk-waf-openapi jar aliyun-java-sdk-waf-openapi
xtrace20190808 jar xtrace20190808
aliyun-java-sdk-quickbi-public jar aliyun-java-sdk-quickbi-public
com.aliyun:ros-cdk-bss jar ros-cdk-bss
yuqing20210126 jar yuqing20210126
viapiutils20200401 jar viapiutils20200401
aliyun-java-sdk-swas-open jar aliyun-java-sdk-swas-open
mpaas20190821 jar mpaas20190821
aliyun-java-sdk-das jar aliyun-java-sdk-das
aliyun-java-sdk-lubancloud jar aliyun-java-sdk-lubancloud
aliyun-java-sdk-ddospro jar aliyun-java-sdk-ddospro
aliyun-java-sdk-ddi jar aliyun-java-sdk-ddi
aliyun-java-sdk-console-bench jar aliyun-java-sdk-console-bench
aliyun-java-sdk-cas jar aliyun-java-sdk-cas
dyvmsapi20170525 jar dyvmsapi20170525
aliyun-java-sdk-ivpd jar aliyun-java-sdk-ivpd
fnf20190315 jar fnf20190315
aliyun-java-sdk-cams jar aliyun-java-sdk-cams
imageenhan jar imageenhan
aliyun-java-sdk-aas jar aliyun-java-sdk-aas
objectdet jar objectdet
efc_service20190318 jar efc_service20190318
waf_openapi20180117 jar waf_openapi20180117
aliyun-java-sdk-iotsoc jar aliyun-java-sdk-iotsoc
aliyun-java-sdk-aliyunid-ag jar aliyun-java-sdk-aliyunid-ag
aliyun-java-sdk-acms-open jar aliyun-java-sdk-acms-open
aliyun-java-sdk-emas-appmonitor jar aliyun-java-sdk-emas-appmonitor
aliyun-java-sdk-imageaudit jar aliyun-java-sdk-imageaudit
aliyun-java-sdk-xingzhen jar aliyun-java-sdk-xingzhen
webplus20190320 jar webplus20190320
cdn20180510 jar cdn20180510
com.aliyun:ros-cdk-uis jar ros-cdk-uis
edasmsc20200323 jar edasmsc20200323
aliyun-java-sdk-teslastream jar aliyun-java-sdk-teslastream
ehpc20180412 jar ehpc20180412
aliyun-java-sdk-eais jar aliyun-java-sdk-eais
ens20171110 jar ens20171110
reid_cloud20201027 jar reid_cloud20201027
Cola-statemachine jar cola-statemachine
aliyun-java-sdk-ahas-openapi jar aliyun-java-sdk-ahas-openapi
dms_lab20200915 jar dms_lab20200915
Aliyun Message Queue Services SDK for Java jar aliyun-sdk-mqs
gws20190618 jar gws20190618
ros20190910 jar ros20190910
alimt20181012 jar alimt20181012
aliyun-java-sdk-rdc-inner jar aliyun-java-sdk-rdc-inner
imageseg jar imageseg
aliyun-java-sdk-premiumpics jar aliyun-java-sdk-premiumpics
aliyun-java-sdk-workorder jar aliyun-java-sdk-workorder
aliyun-java-sdk-dochelpservice jar aliyun-java-sdk-dochelpservice
aliyun-java-sdk-hpc jar aliyun-java-sdk-hpc
aliyun-java-sdk-crm jar aliyun-java-sdk-crm
linkedmall20180116 jar linkedmall20180116
aliyun-java-sdk-unimkt jar aliyun-java-sdk-unimkt
darabonba-time jar darabonba-time
aliyun-java-sdk-digitalstore jar aliyun-java-sdk-digitalstore
babel20160715 jar babel20160715
easygene20210315 jar easygene20210315
aliyun-java-sdk-cloudwifi-pop jar aliyun-java-sdk-cloudwifi-pop
aliyun-java-sdk-resellertrade jar aliyun-java-sdk-resellertrade
emas_devops20191204 jar emas_devops20191204
codeup20200414 jar codeup20200414
imagesearch jar imagesearch
aliyun-java-sdk-umdatacloud jar aliyun-java-sdk-umdatacloud
oos20190601 jar oos20190601
aliyun-java-sdk-waf-openapi-v5 jar aliyun-java-sdk-waf-openapi-v5
vpc20160428 jar vpc20160428
aliyun-java-sdk-xspace jar aliyun-java-sdk-xspace
actiontrail20200706 jar actiontrail20200706
aliyun-java-sdk-drcloud jar aliyun-java-sdk-drcloud
waf_openapi20190910 jar waf_openapi20190910
tea-console jar tea-console
iot20180120 jar iot20180120
com.aliyun:ros-cdk-acm jar ros-cdk-acm
aliyun-java-sdk-lx jar aliyun-java-sdk-lx
face20181203 jar face20181203
aliyun-java-sdk-safconsole-v5 jar aliyun-java-sdk-safconsole-v5
aliyun-java-sdk-hdr jar aliyun-java-sdk-hdr
dataworks_public20200518 jar dataworks_public20200518
aliyun-java-sdk-alibabawood jar aliyun-java-sdk-alibabawood
com.aliyun:ros-cdk-asm jar ros-cdk-asm
onsmqtt20200420 jar onsmqtt20200420
composer20181212 jar composer20181212
imagerecog jar imagerecog
aliyun-java-sdk-videoenhan jar aliyun-java-sdk-videoenhan
pts-api-entity jar pts-api-entity
aliyun-java-sdk-gpdb jar aliyun-java-sdk-gpdb
ahas_openapi20190901 jar ahas_openapi20190901
aliyun-java-sdk-ecsops jar aliyun-java-sdk-ecsops
quickbi_public20200805 jar quickbi_public20200805
aliyun-java-sdk-aegis jar aliyun-java-sdk-aegis
scdn20171115 jar scdn20171115
imagesearch20210120 jar imagesearch20210120
emr20160408 jar emr20160408
dypnsapi20170525 jar dypnsapi20170525
ding-util jar ding-util
aliyun-java-sdk-graphcompute jar aliyun-java-sdk-graphcompute
aliyun-java-sdk-aps jar aliyun-java-sdk-aps
openanalytics_open20180619 jar openanalytics_open20180619
aliyun-java-sdk-aliyuncvc-v5 jar aliyun-java-sdk-aliyuncvc-v5
aliyun-java-sdk-hivisengine jar aliyun-java-sdk-hivisengine
pailabel20200608 jar pailabel20200608
servicemesh20200111 jar servicemesh20200111
ververica-common jar ververica-common
ft20180713 jar ft20180713
clickhouse20191111 jar clickhouse20191111
aliyun-sdk-pds jar aliyun-sdk-pds
aliyun-java-sdk-hitsdb jar aliyun-java-sdk-hitsdb
aliyun-java-sdk-dbfs jar aliyun-java-sdk-dbfs
aliyun-java-sdk-smc jar aliyun-java-sdk-smc
aliyun-java-sdk-fss jar aliyun-java-sdk-fss
aliyun-java-sdk-actiontrail jar aliyun-java-sdk-actiontrail
aliyun-java-sdk-alikafka jar aliyun-java-sdk-alikafka
aliyun-java-sdk-appmallsservice jar aliyun-java-sdk-appmallsservice
com.aliyun:ros-cdk-arms jar ros-cdk-arms
com.aliyun:ros-cdk-actiontrail jar ros-cdk-actiontrail
com.aliyun:ros-cdk-ots jar ros-cdk-ots
com.aliyun:ros-cdk-rocketmq jar ros-cdk-rocketmq
aliyun-java-sdk-linkedmall jar aliyun-java-sdk-linkedmall
aliyun-java-sdk-mse jar aliyun-java-sdk-mse
aliyun-java-sdk-oos jar aliyun-java-sdk-oos
cloudgameapi20200728 jar cloudgameapi20200728
aliyun-java-sdk-schedulerx2 jar aliyun-java-sdk-schedulerx2
com.aliyun:ros-cdk-ecs jar ros-cdk-ecs
com.aliyun:ros-cdk-fc jar ros-cdk-fc
com.aliyun:ros-cdk-ram jar ros-cdk-ram
scsp20200702 jar scsp20200702
alinlp20200629 jar alinlp20200629
ess20140828 jar ess20140828
aliyun-java-sdk-smarthosting jar aliyun-java-sdk-smarthosting
aliyun-java-sdk-reid jar aliyun-java-sdk-reid
rds20140815 jar rds20140815
aliyun-java-sdk-sas-api jar aliyun-java-sdk-sas-api
com.aliyun:ros-cdk-memcache jar ros-cdk-memcache
cs20180418 jar cs20180418
devops_rdc20200303 jar devops_rdc20200303
aliyun-secretsmanager-jdbc jar aliyun-secretsmanager-jdbc
aliyun-java-sdk-objectdet jar aliyun-java-sdk-objectdet
resourcesharing20200110 jar resourcesharing20200110
aliyun-java-sdk-servicemesh jar aliyun-java-sdk-servicemesh
aliyun-java-sdk-dmp-data-channel jar aliyun-java-sdk-dmp-data-channel

© Jiri Pinkas 2015 - 2021. All rights reserved. Admin login To submit bugs / feature requests please use this github page
related: JavaVids | Top Java Blogs | Java školení
Apache and Apache Maven are trademarks of the Apache Software Foundation. The Central Repository is a service mark of Sonatype, Inc.