logo group: com.aliyun


fresh name packaging artifact id
aliyun-java-sdk-core jar aliyun-java-sdk-core
tea jar tea
tea-util jar tea-util
endpoint-util jar endpoint-util
tea-openapi jar tea-openapi
openapiutil jar openapiutil
aliyun-java-sdk-dysmsapi jar aliyun-java-sdk-dysmsapi
tea-rpc jar tea-rpc
common jar tea-rpc-util
com.aliyun:ros-cdk-core jar ros-cdk-core
credentials-java jar credentials-java
oss-client jar oss-client
aliyun-java-sdk-sts jar aliyun-java-sdk-sts
openplatform20191219 jar openplatform20191219
Aliyun-gateway-pop jar aliyun-gateway-pop
oss-util jar oss-util
Darabonba-java-core jar darabonba-java-core
alibaba-dingtalk-service-sdk jar alibaba-dingtalk-service-sdk
aliyun-java-sdk-alidns jar aliyun-java-sdk-alidns
tea-fileform jar tea-fileform
aliyun-java-sdk-ecs jar aliyun-java-sdk-ecs
aliyun-java-sdk-dm jar aliyun-java-sdk-dm
dysmsapi20170525 jar dysmsapi20170525
aliyun-java-sdk-edas jar aliyun-java-sdk-edas
Aliyun-java-core jar aliyun-java-core
openplatform jar openplatform
common jar common
aliyun-java-sdk-sms jar aliyun-java-sdk-sms
roa-util jar roa-util
aliyun-java-sdk-ram jar aliyun-java-sdk-ram
aliyun-java-sdk-core-v5 jar aliyun-java-sdk-core-v5
pop-rpc-client jar pop-rpc-client
aliyun-java-sdk-vod jar aliyun-java-sdk-vod
tea-roa jar tea-roa
aliyun-java-sdk-ons jar aliyun-java-sdk-ons
aliyun-java-sdk-green jar aliyun-java-sdk-green
Aliyun-java-auth jar aliyun-java-auth
aliyun-java-sdk-rds jar aliyun-java-sdk-rds
aliyun-java-sdk-domain jar aliyun-java-sdk-domain
aliyun-java-sdk-push jar aliyun-java-sdk-push
aliyun-java-sdk-kms jar aliyun-java-sdk-kms
pds-credentials jar pds-credentials
aliyun-java-sdk-mts jar aliyun-java-sdk-mts
aliyun-java-sdk-iot jar aliyun-java-sdk-iot
alibabacloud-gateway-spi jar alibabacloud-gateway-spi
dingtalk jar dingtalk
aliyun-java-sdk-cdn jar aliyun-java-sdk-cdn
ccp-credentials jar ccp-credentials
aliyun-java-sdk-afs jar aliyun-java-sdk-afs
aliyun-java-sdk-slb jar aliyun-java-sdk-slb
com.aliyun:ros-cdk-assembly-schema jar ros-cdk-assembly-schema
aliyun-java-sdk-cms jar aliyun-java-sdk-cms
darabonba-encode-util jar darabonba-encode-util
aliyun-java-sdk-sae jar aliyun-java-sdk-sae
aliyun-java-sdk-fc-open jar aliyun-java-sdk-fc-open
darabonba-string jar darabonba-string
alibabacloud-secretsmanager-client jar alibabacloud-secretsmanager-client
darabonba-map jar darabonba-map
eventbridge-util jar eventbridge-util
tea-xml jar tea-xml
aliyun-java-sdk-dyvmsapi jar aliyun-java-sdk-dyvmsapi
Aliyun-http-apache jar aliyun-http-apache
aliyun-sdk-common-managed-credentials-provider jar aliyun-sdk-common-managed-credentials-provider
aliyun-java-sdk-live jar aliyun-java-sdk-live
darabonba-array jar darabonba-array
aliyun-java-sdk-yundun jar aliyun-java-sdk-yundun
darabonba-signature-util jar darabonba-signature-util
ccp-baseclient jar ccp-baseclient
Dedicated Key Management Service Open API Util jar alibabacloud-dkms-gcs-openapi-util
Dedicated Key Management Service Open API Credential jar alibabacloud-dkms-gcs-openapi-credential
com.aliyun:ros-cdk-cxapi jar ros-cdk-cxapi
aliyun-java-sdk-schedulerx2 jar aliyun-java-sdk-schedulerx2
aliyun-java-sdk-dts jar aliyun-java-sdk-dts
aliyun-java-sdk-alinlp jar aliyun-java-sdk-alinlp
dataworks_public20200518 jar dataworks_public20200518
aliyun-java-sdk-fc jar aliyun-java-sdk-fc
aliyun-java-sdk-oms jar aliyun-java-sdk-oms
aliyun-java-sdk-dyplsapi jar aliyun-java-sdk-dyplsapi
Aliyun-gateway-sls jar aliyun-gateway-sls
aliyun-java-sdk-bss jar aliyun-java-sdk-bss
aliyun-java-sdk-ocs jar aliyun-java-sdk-ocs
Dedicated Key Management Service Open API jar alibabacloud-dkms-gcs-openapi
aliyun-java-sdk-jaq jar aliyun-java-sdk-jaq
oss-baseclient jar oss-baseclient
aliyun-java-sdk-ossadmin jar aliyun-java-sdk-ossadmin
Dedicated Key Management Service Java SDK jar alibabacloud-dkms-gcs-sdk
aliyun-java-sdk-cloudauth jar aliyun-java-sdk-cloudauth
aliyun-java-sdk-chatbot jar aliyun-java-sdk-chatbot
alibabacloud-gateway-oss jar alibabacloud-gateway-oss
facebody20191230 jar facebody20191230
Aliyun Message Queue Services SDK for Java jar aliyun-mqs
alibabacloud-gateway-sls jar alibabacloud-gateway-sls
cola common jar cola-common
Aliyun TSDB SDK for Java jar hitsdb-client
alidns20150109 jar alidns20150109
Aliyun-gateway-eiam-dev jar aliyun-gateway-eiam-dev
aliyun-java-sdk-rtc jar aliyun-java-sdk-rtc
aliyun-java-sdk-devops-rdc jar aliyun-java-sdk-devops-rdc
aliyun-java-sdk-viapiutils jar aliyun-java-sdk-viapiutils
aliyun-java-sdk-ros jar aliyun-java-sdk-ros
Aliyun-gateway-oss jar aliyun-gateway-oss
aliyun-java-sdk-imageaudit jar aliyun-java-sdk-imageaudit
aliyun-java-sdk-nas jar aliyun-java-sdk-nas
tea-console jar tea-console
alibabacloud-gateway-fc jar alibabacloud-gateway-fc
aliyun-java-sdk-ocr jar aliyun-java-sdk-ocr
aliyun-java-sdk-dds jar aliyun-java-sdk-dds
aliyun-java-sdk-batchcompute jar aliyun-java-sdk-batchcompute
aliyun-java-sdk-fnf jar aliyun-java-sdk-fnf
alibabacloud-gateway-pop jar alibabacloud-gateway-pop
aliyun-java-sdk-facebody jar aliyun-java-sdk-facebody
aliyun-java-sdk-drds jar aliyun-java-sdk-drds
darabonba-env jar darabonba-env
aliyun-java-sdk-geoip jar aliyun-java-sdk-geoip
aliyun-java-sdk-opensearch jar aliyun-java-sdk-opensearch
cs20151215 jar cs20151215
iot20180120 jar iot20180120
aliyun-java-sdk-cloudapi jar aliyun-java-sdk-cloudapi
imagerecog20190930 jar imagerecog20190930
aliyun-java-sdk-csb jar aliyun-java-sdk-csb
aliyun-java-sdk-imagesearch jar aliyun-java-sdk-imagesearch
viapi-utils jar viapi-utils
videoseg20200320 jar videoseg20200320
imageseg20191230 jar imageseg20191230
ocr20191230 jar ocr20191230
aliyun-java-sdk-imm jar aliyun-java-sdk-imm
aliyun-sdk-pds jar aliyun-sdk-pds
api-gateway-baseclient jar api-gateway-baseclient
aliyun-java-sdk-vpc jar aliyun-java-sdk-vpc
aliyun-java-sdk-cas jar aliyun-java-sdk-cas
videoenhan20200320 jar videoenhan20200320
objectdet20191230 jar objectdet20191230
aliyun-java-sdk-saf jar aliyun-java-sdk-saf
aliyun-java-sdk-r-kvstore jar aliyun-java-sdk-r-kvstore
aliyun-java-sdk-httpdns jar aliyun-java-sdk-httpdns
aliyun-java-sdk-qualitycheck jar aliyun-java-sdk-qualitycheck
opensearchutil jar opensearchutil
aliyun-java-sdk-ubsms jar aliyun-java-sdk-ubsms
aliyun-java-sdk-ots jar aliyun-java-sdk-ots
videorecog20200320 jar videorecog20200320
aliyun-java-sdk-ccc jar aliyun-java-sdk-ccc
ecs20140526 jar ecs20140526
datalake20200710 jar datalake20200710
aliyun-java-sdk-emr jar aliyun-java-sdk-emr
aliyun-java-sdk-onsmqtt jar aliyun-java-sdk-onsmqtt
imgsearch20200320 jar imgsearch20200320
opensearch jar opensearch
goodstech20191230 jar goodstech20191230
aliyun-java-sdk-imagerecog jar aliyun-java-sdk-imagerecog
aliyun-java-sdk-dcdn jar aliyun-java-sdk-dcdn
aliyun-java-sdk-pts jar aliyun-java-sdk-pts
imageenhan20190930 jar imageenhan20190930
aliyun-java-sdk-gts-smart-call jar aliyun-java-sdk-gts-smart-call
Aliyun-http-netty jar aliyun-http-netty
aliyun-java-sdk-agency jar aliyun-java-sdk-agency
imageseg jar imageseg
adcp20220101 jar adcp20220101
aliyun-java-sdk-emas-dmp jar aliyun-java-sdk-emas-dmp
aliyun-java-sdk-aegis jar aliyun-java-sdk-aegis
rtc_white_board20201214 jar rtc_white_board20201214
nbf_vpc_cloud20211115_131123360 jar nbf_vpc_cloud20211115_131123360
alibabacloud-mse20190531 jar alibabacloud-mse20190531
fc-util jar fc-util
Aliyun Message Queue Services SDK for Java jar aliyun-sdk-mqs
tianchi20210604 jar tianchi20210604
risk20160713 jar risk20160713
aliyun-java-sdk-idst jar aliyun-java-sdk-idst
aliyun-java-sdk-kdata-aliyun-inc jar aliyun-java-sdk-kdata-aliyun-inc
ecd20201001 jar ecd20201001
iotapigateway jar iotapigateway
cddc20200320 jar cddc20200320
csp20201020 jar csp20201020
idrsservice20200630 jar idrsservice20200630
nbftestpop20210831_223006136 jar nbftestpop20210831_223006136
eas20210701 jar eas20210701
ons20190214 jar ons20190214
videosearch20200225 jar videosearch20200225
alibabacloud-encryption-sdk-java jar alibabacloud-encryption-sdk-java
alibabacloud-cbn20170912 jar alibabacloud-cbn20170912
aiworkspace20210204 jar aiworkspace20210204
ding-util jar ding-util
cola framework archetype jar cola-framework-archetype-service
ddospro20170725 jar ddospro20170725
alibabacloud-polardbx20200202 jar alibabacloud-polardbx20200202
alibabacloud-openanalytics_open20180619 jar alibabacloud-openanalytics_open20180619
hitsdb20170601 jar hitsdb20170601
imm20200930 jar imm20200930
aliyun-java-sdk-dbfs jar aliyun-java-sdk-dbfs
alibabacloud-actiontrail20200706 jar alibabacloud-actiontrail20200706
aliyun-java-sdk-foas jar aliyun-java-sdk-foas
com.aliyun:ros-cdk-cen jar ros-cdk-cen
com.aliyun:ros-cdk-clickhouse jar ros-cdk-clickhouse
aliyun-java-sdk-rsimganalys jar aliyun-java-sdk-rsimganalys
aliyun-java-sdk-immortal_inner_api jar aliyun-java-sdk-immortal_inner_api
eais20190624 jar eais20190624
aliyun-java-sdk-nhcil-imagecut jar aliyun-java-sdk-nhcil-imagecut
dtsrs20151124 jar dtsrs20151124
alibabacloud-batchcompute20151111 jar alibabacloud-batchcompute20151111
aliyun-java-sdk-eipanycast-v5 jar aliyun-java-sdk-eipanycast-v5
dysmsapi20180501 jar dysmsapi20180501
alibabacloud-foasconsole20190601 jar alibabacloud-foasconsole20190601
aliyun-java-sdk-arms-v5 jar aliyun-java-sdk-arms-v5
yundun_dbaudit20210416 jar yundun_dbaudit20210416
nbftestpoptb_test81_0_0 jar nbftestpoptb_test81_0_0
rmcore20220121 jar rmcore20220121
com.aliyun:ros-cdk-slb jar ros-cdk-slb
ivpd20190625 jar ivpd20190625
aiccs20190715 jar aiccs20190715
aliyun-java-sdk-ledgerdb jar aliyun-java-sdk-ledgerdb
paiplugin20210325 jar paiplugin20210325
aliyun-java-sdk-iotts jar aliyun-java-sdk-iotts
clickhouse20220101 jar clickhouse20220101
umeng_finplus20211124 jar umeng_finplus20211124
aliyun-java-sdk-digitalstore jar aliyun-java-sdk-digitalstore
aliyun-java-sdk-imageseg jar aliyun-java-sdk-imageseg
aliyun-java-sdk-teslastream jar aliyun-java-sdk-teslastream
saf20190521 jar saf20190521
unimkt20181212 jar unimkt20181212
imp_room20210515 jar imp_room20210515
aliyun-java-sdk-rds-v5 jar aliyun-java-sdk-rds-v5
mpaas20190821 jar mpaas20190821
nbftestpop20210712_195030595 jar nbftestpop20210712_195030595
push20160801 jar push20160801
aliyun-java-sdk-yundun-bastionhost jar aliyun-java-sdk-yundun-bastionhost
aliyun-java-sdk-cf jar aliyun-java-sdk-cf
mts20210728 jar mts20210728
taihao20210331 jar taihao20210331
aliyun-java-sdk-domain-v5 jar aliyun-java-sdk-domain-v5
aliyun-java-sdk-msccommonquery jar aliyun-java-sdk-msccommonquery
oss20190517 jar oss20190517
aliyun-java-sdk-reid_cloud jar aliyun-java-sdk-reid_cloud
tunnel_service20210509 jar tunnel_service20210509
address_purification20191118 jar address_purification20191118
eds_user20210308 jar eds_user20210308
cciotgw20210721 jar cciotgw20210721
polardb20170801 jar polardb20170801
aliyun-java-sdk-aiworkspace jar aliyun-java-sdk-aiworkspace
ros20190910 jar ros20190910
aliyunape20210908 jar aliyunape20210908
cmn20200825 jar cmn20200825
aliyun-java-sdk-core-inner jar aliyun-java-sdk-core-inner
cloudfw20171207 jar cloudfw20171207
rds20140815 jar rds20140815
aliyun-java-sdk-domain-intl jar aliyun-java-sdk-domain-intl
cro20200102 jar cro20200102
aliyun-java-sdk-eipanycast jar aliyun-java-sdk-eipanycast
aliyun-java-sdk-cloudgame jar aliyun-java-sdk-cloudgame
aliyun-java-sdk-ververica jar aliyun-java-sdk-ververica
aliyun-java-sdk-config jar aliyun-java-sdk-config
alibabacloud-iot20180120 jar alibabacloud-iot20180120
nbf20210701_114952485 jar nbf20210701_114952485
aliyun-java-sdk-mindlive jar aliyun-java-sdk-mindlive
aliyun-java-sdk-marketing_event jar aliyun-java-sdk-marketing_event
aliyun-java-sdk-ddosbgp jar aliyun-java-sdk-ddosbgp
pts20201020 jar pts20201020
com.aliyun:ros-cdk-asm jar ros-cdk-asm
alibabacloud-live20161101 jar alibabacloud-live20161101
ddosbgp20171120 jar ddosbgp20171120
chatbot20171011 jar chatbot20171011
aliyun-java-sdk-teambition-aliyun jar aliyun-java-sdk-teambition-aliyun
paiplugin20220112 jar paiplugin20220112
aliyun-java-sdk-cassandra jar aliyun-java-sdk-cassandra
dbfs20200418 jar dbfs20200418
facebody20200910 jar facebody20200910
ram20150501 jar ram20150501
aliyun-java-sdk-hdr jar aliyun-java-sdk-hdr
aliyun-java-sdk-webplus jar aliyun-java-sdk-webplus
sts20150401 jar sts20150401
darabonba-number jar darabonba-number
cdt20210813 jar cdt20210813
alibabacloud-hbase20190101 jar alibabacloud-hbase20190101
imagesearch20201214 jar imagesearch20201214
quickbi_public20220101 jar quickbi_public20220101
aliyun-java-sdk-cloudphoto jar aliyun-java-sdk-cloudphoto
aliyun-java-sdk-commondriver jar aliyun-java-sdk-commondriver
Aliyun-gateway-eventbridge jar aliyun-gateway-eventbridge
alibabacloud-swas_open20200601 jar alibabacloud-swas_open20200601
alibabacloud-ess20140828 jar alibabacloud-ess20140828
alb20200616 jar alb20200616
workorderscreen20220506 jar workorderscreen20220506
alibabacloud-oceanbasepro20190901 jar alibabacloud-oceanbasepro20190901
aliyun-java-sdk-visionai-poc jar aliyun-java-sdk-visionai-poc
config20190108 jar config20190108
alibabacloud-fc_open20210406 jar alibabacloud-fc_open20210406
alibabacloud-mts20140618 jar alibabacloud-mts20140618
alibabacloud-hbr20170908 jar alibabacloud-hbr20170908
alibabacloud-waf_openapi20190910-async jar alibabacloud-waf_openapi20190910-async
codeup20200414 jar codeup20200414
aliyun-java-sdk-pop-http-sign jar aliyun-java-sdk-pop-http-sign
aliyun-java-sdk-market-inner jar aliyun-java-sdk-market-inner
nbf20210713_204422439 jar nbf20210713_204422439
aliyun-java-sdk-cloudauth-v5 jar aliyun-java-sdk-cloudauth-v5
webplus20190320 jar webplus20190320
alibabacloud-cr20181201-async jar alibabacloud-cr20181201-async
nls_cloud_measure20190905 jar nls_cloud_measure20190905
ahas_openapi20190901 jar ahas_openapi20190901
alibabacloud-dbs20190306 jar alibabacloud-dbs20190306
amp20220221 jar amp20220221
aliyun-sdk-ha3engine jar aliyun-sdk-ha3engine
dds20151201 jar dds20151201
ververica-common jar ververica-common
nbf20210916_151921459 jar nbf20210916_151921459
alibabacloud-resourcemanager20200331 jar alibabacloud-resourcemanager20200331
sls20191023 jar sls20191023
eslengine20190120 jar eslengine20190120
sae20190506 jar sae20190506
ens20171110 jar ens20171110
aliyun-java-sdk-aiccs jar aliyun-java-sdk-aiccs
cloudapi20160714 jar cloudapi20160714
amazon-pts-api jar amazon-pts-api
alinlp20200629 jar alinlp20200629
cloudphoto20170711 jar cloudphoto20170711
alibabacloud-airec20181012 jar alibabacloud-airec20181012
lmztest20210528_154524307 jar lmztest20210528_154524307
alibabacloud-mts20210728 jar alibabacloud-mts20210728
aliyun-java-sdk-sls jar aliyun-java-sdk-sls
retailadvqa_public20200515 jar retailadvqa_public20200515
alibabacloud-aiccs20191015 jar alibabacloud-aiccs20191015
tea-assert jar tea-assert
servicecatalog20210901 jar servicecatalog20210901
com.aliyun:ros-cdk-eventbridge jar ros-cdk-eventbridge
governance20210120 jar governance20210120
paistudio20220112 jar paistudio20220112
kubenest20220525 jar kubenest20220525
aliyun-java-sdk-lmztest jar aliyun-java-sdk-lmztest
aliyun-java-sdk-btripopen jar aliyun-java-sdk-btripopen
aliyun-java-sdk-appstream-center jar aliyun-java-sdk-appstream-center
aliyun-java-sdk-account-crm jar aliyun-java-sdk-account-crm
alibabacloud-mns_open20220119 jar alibabacloud-mns_open20220119
gemp20210413 jar gemp20210413
lmztest20100101 jar lmztest20100101
cloudphone20201230 jar cloudphone20201230
ims20190815 jar ims20190815
aiearth_meteorology20220322 jar aiearth_meteorology20220322
sas20181203 jar sas20181203
nbf20210701_20105851 jar nbf20210701_20105851
aliyun-java-sdk-videoenhan jar aliyun-java-sdk-videoenhan
alibabacloud-cloudsso20210515 jar alibabacloud-cloudsso20210515
cas20200630 jar cas20200630
aliyun-java-sdk-cciotgw jar aliyun-java-sdk-cciotgw
ecd20200930 jar ecd20200930
avds20171129 jar avds20171129
et_industry_openapi20210105 jar et_industry_openapi20210105
pvtz20180101 jar pvtz20180101
dyiotapi20171111 jar dyiotapi20171111
cmdb20190515 jar cmdb20190515
com.aliyun:ros-cdk-resourcemanager jar ros-cdk-resourcemanager
com.aliyun:ros-cdk-ga jar ros-cdk-ga
aliyun-java-sdk-datav-outer jar aliyun-java-sdk-datav-outer
aliyun-java-sdk-dbs-v5 jar aliyun-java-sdk-dbs-v5
yundun_dbaudit20181029 jar yundun_dbaudit20181029
aliyun-java-sdk-cloudphone jar aliyun-java-sdk-cloudphone
polardbx20200202 jar polardbx20200202
copyright20190123 jar copyright20190123
paistudio20210202 jar paistudio20210202
aliyun-java-sdk-lrg jar aliyun-java-sdk-lrg
alibabacloud-cloudesl20200201 jar alibabacloud-cloudesl20200201
aliyun-java-sdk-et-industry-openapi jar aliyun-java-sdk-et-industry-openapi
alibabacloud-das20200116 jar alibabacloud-das20200116
aliyun-java-sdk-dytnsapi jar aliyun-java-sdk-dytnsapi
aliyun-java-sdk-drds-v5 jar aliyun-java-sdk-drds-v5
alibabacloud-cassandra20190101 jar alibabacloud-cassandra20190101
alibabacloud-eipanycast20200309 jar alibabacloud-eipanycast20200309
aliyun-java-sdk-educloud jar aliyun-java-sdk-educloud
aliyun-java-sdk-hdm jar aliyun-java-sdk-hdm
eipanycast20200309 jar eipanycast20200309
aliyun-java-sdk-cusanalytic_sc_online jar aliyun-java-sdk-cusanalytic_sc_online
imageenhan jar imageenhan
plaso_online_class2021420 jar plaso_online_class2021420
alibabacloud-onsmqtt20200420 jar alibabacloud-onsmqtt20200420
ess20140828 jar ess20140828
opensearch20171225 jar opensearch20171225
trademark20180724 jar trademark20180724
vdmeter20210425 jar vdmeter20210425
slbv220220430 jar slbv220220430
aliyun-java-sdk-workorder jar aliyun-java-sdk-workorder
aliyun-java-sdk-mit_di_gurobi jar aliyun-java-sdk-mit_di_gurobi
alibabacloud-eci20180808 jar alibabacloud-eci20180808
productcatalog20180918 jar productcatalog20180918
aliyun-java-sdk-ft jar aliyun-java-sdk-ft
aliyun-java-sdk-smartag jar aliyun-java-sdk-smartag
aliyun-sdk-oss-managed-credentials-provider jar aliyun-sdk-oss-managed-credentials-provider
com.aliyun:ros-cdk-sag jar ros-cdk-sag
com.aliyun:ros-cdk-eci jar ros-cdk-eci
com.aliyun:ros-cdk-alb jar ros-cdk-alb
aliyun-sdk-pds-mgmt jar aliyun-sdk-pds-mgmt
alibabacloud-adb20190315 jar alibabacloud-adb20190315
drds20190123 jar drds20190123
imagesearch20190325 jar imagesearch20190325
alibabacloud-amqp_open20191212 jar alibabacloud-amqp_open20191212
aliyun-java-sdk-oceanbase jar aliyun-java-sdk-oceanbase
aliyun-java-sdk-alikafka jar aliyun-java-sdk-alikafka
aliyun-java-sdk-brinekingdom jar aliyun-java-sdk-brinekingdom
aliyun-java-sdk-cs jar aliyun-java-sdk-cs
aliyun-java-sdk-market jar aliyun-java-sdk-market
aliyun-java-sdk-netana jar aliyun-java-sdk-netana
aliyun-java-sdk-oos jar aliyun-java-sdk-oos
aliyun-java-sdk-polardb jar aliyun-java-sdk-polardb
core-service pom core-service
pai_dsw20210226 jar pai_dsw20210226
com.aliyun:ros-cdk-actiontrail jar ros-cdk-actiontrail
com.aliyun:ros-cdk-cr jar ros-cdk-cr
com.aliyun:ros-cdk-dbs jar ros-cdk-dbs
com.aliyun:ros-cdk-dns jar ros-cdk-dns
com.aliyun:ros-cdk-elasticsearch jar ros-cdk-elasticsearch
com.aliyun:ros-cdk-ess jar ros-cdk-ess
com.aliyun:ros-cdk-iot jar ros-cdk-iot
com.aliyun:ros-cdk-oos jar ros-cdk-oos
com.aliyun:ros-cdk-rocketmq jar ros-cdk-rocketmq
com.aliyun:ros-cdk-waf jar ros-cdk-waf
sddp20190103 jar sddp20190103
alicloud-java-sdk-core jar alicloud-java-sdk-core
aliyun-java-sdk-openanalytics-open jar aliyun-java-sdk-openanalytics-open
aliyun-secretsmanager-jdbc jar aliyun-secretsmanager-jdbc
com.aliyun:ros-cdk-ros jar ros-cdk-ros
retailcloud20180313 jar retailcloud20180313
airec20181012 jar airec20181012
alibabacloud-fnf20190315 jar alibabacloud-fnf20190315
sas20160316 jar sas20160316
aliyun-java-sdk-quickbi-public jar aliyun-java-sdk-quickbi-public
aliyun-java-sdk-tesladam jar aliyun-java-sdk-tesladam
aliyun-java-sdk-gdb jar aliyun-java-sdk-gdb
aliyun-java-sdk-sas jar aliyun-java-sdk-sas
alibabacloud-cas20180713 jar alibabacloud-cas20180713
alibabacloud-oos20190601 jar alibabacloud-oos20190601
gts_csm_succ20210527 jar gts_csm_succ20210527
aliyun-java-sdk-videosearch jar aliyun-java-sdk-videosearch
alibabacloud-linkvisual20180120 jar alibabacloud-linkvisual20180120
aliyun-java-sdk-tag jar aliyun-java-sdk-tag
aliyun-java-sdk-copyright jar aliyun-java-sdk-copyright
alibabacloud-httpdns20160201 jar alibabacloud-httpdns20160201
sms_intl20180501 jar sms_intl20180501
aligeniessp_1.0 jar aligeniessp_1.0
actiontrail20200706 jar actiontrail20200706
paidms20210106 jar paidms20210106
alibabacloud-sae20190506 jar alibabacloud-sae20190506
aiearth_meteorology20220118 jar aiearth_meteorology20220118
aliyun-java-sdk-sgw jar aliyun-java-sdk-sgw
aliyun-java-sdk-ddospro jar aliyun-java-sdk-ddospro
aliyun-java-sdk-finance-rule jar aliyun-java-sdk-finance-rule
cloudauth_console20190219 jar cloudauth_console20190219
qualitycheck20190115 jar qualitycheck20190115
adp_hub20211125 jar adp_hub20211125
aliyun-java-sdk-linkvisual jar aliyun-java-sdk-linkvisual
aligenie jar aligenie
aliyun-java-sdk-imgsearch jar aliyun-java-sdk-imgsearch
alibabacloud-sls20201230 jar alibabacloud-sls20201230
dbs20190306 jar dbs20190306
aliyun-java-sdk-couponnew jar aliyun-java-sdk-couponnew
tdsr20200101 jar tdsr20200101
kms20160120 jar kms20160120
linkedmall20220531 jar linkedmall20220531
green20220302 jar green20220302
eiam_developerapi20220225 jar eiam_developerapi20220225
dm20151123 jar dm20151123
alibabacloud-waf_openapi20211001 jar alibabacloud-waf_openapi20211001
account_crm20160606 jar account_crm20160606
aliyun-java-sdk-qktest jar aliyun-java-sdk-qktest
aliyun-java-sdk-waf-openapi-v5 jar aliyun-java-sdk-waf-openapi-v5
smartag20180313 jar smartag20180313
alibabacloud-cas20200407 jar alibabacloud-cas20200407
cloudauth_console20190403 jar cloudauth_console20190403
alibabacloud-dysmsapi20170525 jar alibabacloud-dysmsapi20170525
aliyun-java-sdk-clouddesktop jar aliyun-java-sdk-clouddesktop
gts_dayu20210207 jar gts_dayu20210207
aliyun-java-sdk-airec jar aliyun-java-sdk-airec
dataworks_public20180601 jar dataworks_public20180601
alimt20181012 jar alimt20181012
umeng_cmp20220303 jar umeng_cmp20220303
pai_dlc20201203 jar pai_dlc20201203
yundun_dbaudit20191209 jar yundun_dbaudit20191209
aliyunvnos20220314 jar aliyunvnos20220314
alibabacloud-cloudapi20160714 jar alibabacloud-cloudapi20160714
rmc20211104 jar rmc20211104
aliyun-java-sdk-visionai jar aliyun-java-sdk-visionai
openanalytics_open20180619 jar openanalytics_open20180619
aliyun-java-sdk-retailir jar aliyun-java-sdk-retailir
pts-api-entity jar pts-api-entity
fc_open20210406 jar fc_open20210406
mhub20170825 jar mhub20170825
tea-url jar tea-url
aliyun-java-sdk-savingplan jar aliyun-java-sdk-savingplan
umeng_finplus20211206 jar umeng_finplus20211206
aliyun-java-sdk-scsp jar aliyun-java-sdk-scsp
alibabacloud-rdc20180821 jar alibabacloud-rdc20180821
imageaudit20191230 jar imageaudit20191230
viapiutils20200401 jar viapiutils20200401
pam20200930 jar pam20200930
agency20210609 jar agency20210609
cr20160607 jar cr20160607
viapi_regen20211119 jar viapi_regen20211119
alibabacloud-amp20220221 jar alibabacloud-amp20220221
alibabacloud-ccc20170705 jar alibabacloud-ccc20170705
cloudauth20190307 jar cloudauth20190307
aliyun-java-sdk-cro jar aliyun-java-sdk-cro
gts_dayu20201023 jar gts_dayu20201023
com.aliyun:ros-cdk-vs jar ros-cdk-vs
aliyun-java-sdk-dts-v5 jar aliyun-java-sdk-dts-v5
aliyun-java-sdk-cr jar aliyun-java-sdk-cr
aliyun-java-sdk-trademark jar aliyun-java-sdk-trademark
alibabacloud-nas20170626 jar alibabacloud-nas20170626
com.aliyun:ros-cdk-cddc jar ros-cdk-cddc
com.aliyun:ros-cdk-adb jar ros-cdk-adb
ons-client-managed-credentials-provider jar ons-client-managed-credentials-provider
mns_open20220119 jar mns_open20220119
iacservice20210722 jar iacservice20210722
devops20210625 jar devops20210625
btripopen20220517 jar btripopen20220517
aliyun-java-sdk-amptest jar aliyun-java-sdk-amptest
alibabacloud-ocr_api20210707 jar alibabacloud-ocr_api20210707
alibabacloud-btripopen20220517 jar alibabacloud-btripopen20220517
aliyun-java-sdk-videorecog jar aliyun-java-sdk-videorecog
cas20180713 jar cas20180713
alibabacloud-dm20151123 jar alibabacloud-dm20151123
alibabacloud-sas20181203 jar alibabacloud-sas20181203
aliyun-java-sdk-dms-enterprise jar aliyun-java-sdk-dms-enterprise
aliyun-java-sdk-dypnsapi jar aliyun-java-sdk-dypnsapi
com.aliyun:ros-cdk-brainindustrial jar ros-cdk-brainindustrial
cdn20180510 jar cdn20180510
dyplsapi20170525 jar dyplsapi20170525
ice20201109 jar ice20201109
idaas_doraemon20210520 jar idaas_doraemon20210520
com.aliyun:ros-cdk-cms jar ros-cdk-cms
com.aliyun:ros-cdk-ecs jar ros-cdk-ecs
com.aliyun:ros-cdk-kms jar ros-cdk-kms
com.aliyun:ros-cdk-mns jar ros-cdk-mns
vs20181212 jar vs20181212
aliyun-java-sdk-drcloud jar aliyun-java-sdk-drcloud
alibabacloud-ddi20200617 jar alibabacloud-ddi20200617
vpcpeer20220101 jar vpcpeer20220101
dts20200101 jar dts20200101
cloudwifi_pop20191118 jar cloudwifi_pop20191118
aliyun-java-sdk-hitsdb jar aliyun-java-sdk-hitsdb
jarvis_public20180621 jar jarvis_public20180621
alibabacloud-polardb20170801 jar alibabacloud-polardb20170801
aliyun-java-sdk-resourcemanager jar aliyun-java-sdk-resourcemanager
aliyun-java-sdk-ahas-openapi jar aliyun-java-sdk-ahas-openapi
aliyun-java-sdk-hbr jar aliyun-java-sdk-hbr
aliyun-java-sdk-petadata jar aliyun-java-sdk-petadata
alibabacloud-pvtz20180101 jar alibabacloud-pvtz20180101
yuqing20210126 jar yuqing20210126
aliyun-java-sdk-console-bench jar aliyun-java-sdk-console-bench
aliyun-java-sdk-idaas-doraemon jar aliyun-java-sdk-idaas-doraemon
alibabacloud-rds20140815 jar alibabacloud-rds20140815
aliyun-java-sdk-jarvis-public jar aliyun-java-sdk-jarvis-public
nbf20210914_1639428 jar nbf20210914_1639428
vod20170321 jar vod20170321
alibabacloud-vpc20160428 jar alibabacloud-vpc20160428
ddoscoo20200101 jar ddoscoo20200101
uisplus20200707 jar uisplus20200707
aliyun-java-sdk-smarthosting jar aliyun-java-sdk-smarthosting
rdc20180821 jar rdc20180821
imm20170906 jar imm20170906
alibabacloud-qualitycheck20190115 jar alibabacloud-qualitycheck20190115
alibabacloud-dds20151201 jar alibabacloud-dds20151201
logiccomposer20181212 jar logiccomposer20181212
aliyun-java-sdk-hbase jar aliyun-java-sdk-hbase
aliyun-java-sdk-xinandata jar aliyun-java-sdk-xinandata
foasconsole20211028 jar foasconsole20211028
aliyun-java-sdk-dmp-data-channel jar aliyun-java-sdk-dmp-data-channel
dycdpapi20180610 jar dycdpapi20180610
cdrs20201101 jar cdrs20201101
alibabacloud-cr20181201 jar alibabacloud-cr20181201
aliyun-java-sdk-ads jar aliyun-java-sdk-ads
amqp_open20191212 jar amqp_open20191212
aliyun-java-sdk-lx jar aliyun-java-sdk-lx
aliyun-java-sdk-multimediaai jar aliyun-java-sdk-multimediaai
dypnsapi20170525 jar dypnsapi20170525
aliyun-java-sdk-retailbot jar aliyun-java-sdk-retailbot
alibabacloud-vcs20200515 jar alibabacloud-vcs20200515
alibabacloud-drds20190123 jar alibabacloud-drds20190123
alibabacloud-ens20171110 jar alibabacloud-ens20171110
nbf20210721_143912788 jar nbf20210721_143912788
aliyun-java-sdk-arms4finance jar aliyun-java-sdk-arms4finance
ccc20200701 jar ccc20200701
aliyun-java-sdk-itaas jar aliyun-java-sdk-itaas
aliyun-java-sdk-address-purification jar aliyun-java-sdk-address-purification
alibabacloud-acm20200206 jar alibabacloud-acm20200206
quickbi_public20200804 jar quickbi_public20200804
aliyun-java-sdk-polardbx jar aliyun-java-sdk-polardbx
videoenhan jar videoenhan
aliyun-java-sdk-ccs jar aliyun-java-sdk-ccs
com.aliyun:ros-cdk-uis jar ros-cdk-uis
aliyun-java-sdk-computenest jar aliyun-java-sdk-computenest
cc5g20220314 jar cc5g20220314
snapshot20201118 jar snapshot20201118
alibabacloud-yundun_bastionhost20191209-async jar alibabacloud-yundun_bastionhost20191209-async
alibabacloud-cr20160607 jar alibabacloud-cr20160607
hitsdb20200615 jar hitsdb20200615
waf_openapi20190910 jar waf_openapi20190910
aliyun-java-sdk-address-purification-v5 jar aliyun-java-sdk-address-purification-v5
pailabel20200608 jar pailabel20200608
aliyun-java-sdk-actiontrail jar aliyun-java-sdk-actiontrail
aliyun-java-sdk-arms jar aliyun-java-sdk-arms
aliyun-java-sdk-dataworks-enterprise-ultimate jar aliyun-java-sdk-dataworks-enterprise-ultimate
aliyun-java-sdk-dg jar aliyun-java-sdk-dg
aliyun-java-sdk-ecsops jar aliyun-java-sdk-ecsops
aliyun-java-sdk-industry-brain jar aliyun-java-sdk-industry-brain
dyvmsapi20170525 jar dyvmsapi20170525
com.aliyun:ros-cdk-cas jar ros-cdk-cas
com.aliyun:ros-cdk-kafka jar ros-cdk-kafka
com.aliyun:ros-cdk-polardb jar ros-cdk-polardb
com.aliyun:ros-cdk-rds jar ros-cdk-rds
alibabacloud-devops20210625 jar alibabacloud-devops20210625
aliyun-java-sdk-ltl jar aliyun-java-sdk-ltl
yundun_bastionhost20191209 jar yundun_bastionhost20191209
vdc20201214 jar vdc20201214
aliyun-java-sdk-sdk-v5 jar aliyun-java-sdk-sdk-v5
imagerecog jar imagerecog
aliyun-java-sdk-gts-phd jar aliyun-java-sdk-gts-phd
aliyun-java-sdk-servicemesh jar aliyun-java-sdk-servicemesh
miniapplcdp20200113 jar miniapplcdp20200113
nlp_automl20191111 jar nlp_automl20191111
alibabacloud-oss20190517 jar alibabacloud-oss20190517
aliyun-java-sdk-partnerbill jar aliyun-java-sdk-partnerbill
alibabacloud-elasticsearch20170613 jar alibabacloud-elasticsearch20170613
ccp-oss-client jar ccp-oss-client
Cola-statemachine jar cola-statemachine
mpaas20201028 jar mpaas20201028
cmpinc20210113 jar cmpinc20210113
xixikf_autotest20210720 jar xixikf_autotest20210720
cnip20201201 jar cnip20201201
aliyun-java-sdk-quotas jar aliyun-java-sdk-quotas
aliyun-java-sdk-metering jar aliyun-java-sdk-metering
arms20210519 jar arms20210519
lvwangwatermark20210104 jar lvwangwatermark20210104
aliyun-java-sdk-dt-oc-info jar aliyun-java-sdk-dt-oc-info
arms20190808 jar arms20190808
nbftestpop20210602_214152752 jar nbftestpop20210602_214152752
serverless20210924 jar serverless20210924
aliyun-java-sdk-canary-tip jar aliyun-java-sdk-canary-tip
dt_oc_info20200401 jar dt_oc_info20200401
quotas20200510 jar quotas20200510
alibabacloud-dms_enterprise20181101 jar alibabacloud-dms_enterprise20181101
aliyun-java-sdk-smc jar aliyun-java-sdk-smc
aliyun-java-sdk-outboundbot jar aliyun-java-sdk-outboundbot
saf20210308test jar saf20210308test
xtrace20190808 jar xtrace20190808
aliyun-java-sdk-cloudmarketing jar aliyun-java-sdk-cloudmarketing
alibabacloud-mpserverless20190615 jar alibabacloud-mpserverless20190615
composer20181212 jar composer20181212
alibabacloud-xtrace20190808 jar alibabacloud-xtrace20190808
maxcompute20220104 jar maxcompute20220104
cloudesl20200201 jar cloudesl20200201
alibabacloud-chatbot20171011 jar alibabacloud-chatbot20171011
lmztest20210529_225315425 jar lmztest20210529_225315425
cbn20170912 jar cbn20170912
com.aliyun:ros-cdk-sls jar ros-cdk-sls
com.aliyun:ros-cdk-emr jar ros-cdk-emr
alibabacloud-domain20180129 jar alibabacloud-domain20180129
brain_industrial20200920 jar brain_industrial20200920
alibabacloud-arms20190808 jar alibabacloud-arms20190808
alibabacloud-cs20151215 jar alibabacloud-cs20151215
pcdn20170411 jar pcdn20170411
domain20180129 jar domain20180129
workorder20210610 jar workorder20210610
com.aliyun:ros-cdk-maxcompute jar ros-cdk-maxcompute
alibabacloud-address_purification20191118 jar alibabacloud-address_purification20191118
fnf20190315 jar fnf20190315
aliyun-java-sdk-codeup jar aliyun-java-sdk-codeup
babel20160715 jar babel20160715
umeng_finplus20211130 jar umeng_finplus20211130
alibabacloud-gpdb20160503 jar alibabacloud-gpdb20160503
abfs20211230 jar abfs20211230
aliyun-java-sdk-ga jar aliyun-java-sdk-ga
aliyun-java-sdk-zhuque jar aliyun-java-sdk-zhuque
alibabacloud-quickbi_public20220101 jar alibabacloud-quickbi_public20220101
goodstech jar goodstech
aliyun-java-sdk-cloudfw jar aliyun-java-sdk-cloudfw
emr20160408 jar emr20160408
sgw20180511 jar sgw20180511
antiddos_public20170518 jar antiddos_public20170518
alibabacloud-paiplugin20220112 jar alibabacloud-paiplugin20220112
alibabacloud-dts20200101 jar alibabacloud-dts20200101
nbftestpop20210806_151255420 jar nbftestpop20210806_151255420
ccc20170705 jar ccc20170705
ddoscoo20171228 jar ddoscoo20171228
gts_smart_call20201021 jar gts_smart_call20201021
privatelink20200415 jar privatelink20200415
ccp-util jar ccp-util
msha20200414 jar msha20200414
nbftestpop20210820_112525398 jar nbftestpop20210820_112525398
aliyun-tea-sdk-eci jar aliyun-tea-sdk-eci
alibabacloud-quotas20200510 jar alibabacloud-quotas20200510
cccxspaceinner20191227 jar cccxspaceinner20191227
aliyun-java-sdk-mpserverless jar aliyun-java-sdk-mpserverless
dbfs_ops20210721 jar dbfs_ops20210721
alibabacloud-scdn20171115 jar alibabacloud-scdn20171115
imgsearch jar imgsearch
aiearth_meteorology20210928 jar aiearth_meteorology20210928
alibabacloud-cloudsso20210515-async jar alibabacloud-cloudsso20210515-async
ots20160620 jar ots20160620
cccxspace20191128 jar cccxspace20191128
aliyun-java-sdk-retailcloud jar aliyun-java-sdk-retailcloud
alibabacloud-vs20181212 jar alibabacloud-vs20181212
holowatcher20200730 jar holowatcher20200730
oos20190601 jar oos20190601
aiccs20191015 jar aiccs20191015
aliyun-java-sdk-billing jar aliyun-java-sdk-billing
nas20170626 jar nas20170626
alibabacloud-dypnsapi20170525 jar alibabacloud-dypnsapi20170525
mse20190531 jar mse20190531
fc_open20200310 jar fc_open20200310
cms20190101 jar cms20190101
aliyun-java-sdk-staffschedule jar aliyun-java-sdk-staffschedule
alibabacloud-cs20180418 jar alibabacloud-cs20180418
facebody jar facebody
alikafka20181015 jar alikafka20181015
aliyun-java-sdk-dbfs-ops jar aliyun-java-sdk-dbfs-ops
alibabacloud-schedulerx220190430 jar alibabacloud-schedulerx220190430
aliyun-java-sdk-dyiotapi jar aliyun-java-sdk-dyiotapi
imp20210630 jar imp20210630
alibabacloud-opensearch20171225 jar alibabacloud-opensearch20171225
alibabacloud-sas20181203-async jar alibabacloud-sas20181203-async
edas20170801 jar edas20170801
xixikf20200730 jar xixikf20200730
databot20200330 jar databot20200330
ei_iot_openapi20211104 jar ei_iot_openapi20211104
aliyun-java-sdk-mscopensubscription jar aliyun-java-sdk-mscopensubscription
onsmqtt20200420 jar onsmqtt20200420
commondriver20160712 jar commondriver20160712
aliyun-java-sdk-xingzhen jar aliyun-java-sdk-xingzhen
resourcemanager20200331 jar resourcemanager20200331
adb20190315 jar adb20190315
alibabacloud-iotcc20210513 jar alibabacloud-iotcc20210513
ocr_api20210707 jar ocr_api20210707
aliyun-java-sdk-ens jar aliyun-java-sdk-ens
oms20160615 jar oms20160615
aliyun-java-sdk-umdatacloud jar aliyun-java-sdk-umdatacloud
ocr jar ocr
ccp-mgmt-client jar ccp-mgmt-client
umeng_apm20220214 jar umeng_apm20220214
alibabacloud-imp20210630 jar alibabacloud-imp20210630
ons_inner20180205 jar ons_inner20180205
snapshot20210315 jar snapshot20210315
aliyun-java-sdk-vpc-v5 jar aliyun-java-sdk-vpc-v5
alibabacloud-datalake20200710 jar alibabacloud-datalake20200710
opt20210730 jar opt20210730
aliyun-java-sdk-alb jar aliyun-java-sdk-alb
aliyun-java-sdk-reid jar aliyun-java-sdk-reid
aligenieiap_1.0 jar aligenieiap_1.0
domain20180208 jar domain20180208
aliyun-java-sdk-workbench-inner jar aliyun-java-sdk-workbench-inner
alibabacloud-eais20190624 jar alibabacloud-eais20190624
aliyun-java-sdk-hiknoengine jar aliyun-java-sdk-hiknoengine
aliyun-java-sdk-emas-dmp-pre jar aliyun-java-sdk-emas-dmp-pre
ft20180713 jar ft20180713
Aliyun-http-okhttp jar aliyun-http-okhttp
alibabacloud-cms_export20211101 jar alibabacloud-cms_export20211101
speechfiletranscriberlite20211221 jar speechfiletranscriberlite20211221
aliyun-java-sdk-ess jar aliyun-java-sdk-ess
Dedicated Key Management Service pom alibabacloud-dkms-gcs-parent
imagesearch jar imagesearch
aliyun-java-sdk-highddos jar aliyun-java-sdk-highddos
mpserverless20190615 jar mpserverless20190615
aliyun-java-sdk-emap jar aliyun-java-sdk-emap
alibabacloud-eipanycast20200309-async jar alibabacloud-eipanycast20200309-async
aliyun-java-sdk-hivisengine jar aliyun-java-sdk-hivisengine
iot-api-gateway-client jar iot-api-gateway-client
aliyun-java-sdk-uis jar aliyun-java-sdk-uis
imagesearch20210501 jar imagesearch20210501
hbase20190101 jar hbase20190101
aliyun-java-sdk-dnsknocker jar aliyun-java-sdk-dnsknocker
eventbridge-client jar eventbridge-client
netana20201016 jar netana20201016
aliyun-java-sdk-youhui-inner jar aliyun-java-sdk-youhui-inner
alibabacloud-eds_user20210308 jar alibabacloud-eds_user20210308
nbf20210823_175251578 jar nbf20210823_175251578
aliyun-java-sdk-scdn jar aliyun-java-sdk-scdn
alibabacloud-cddc20200320 jar alibabacloud-cddc20200320
com.aliyun:ros-cdk-datahub jar ros-cdk-datahub
aliyun-java-sdk-jarvis jar aliyun-java-sdk-jarvis
linkcard20210520 jar linkcard20210520
scdn20171115 jar scdn20171115
aliyun-java-sdk-iot-v5 jar aliyun-java-sdk-iot-v5
nbftestpop20210804_144622100 jar nbftestpop20210804_144622100
nbftestpop20210823_161417275 jar nbftestpop20210823_161417275
aliyun-java-sdk-workbench-ide jar aliyun-java-sdk-workbench-ide
aliyun-java-sdk-retailadvqa-public jar aliyun-java-sdk-retailadvqa-public
imafeaudit jar imafeaudit
ccp-client jar ccp-client
aliyun-java-sdk-xtrace jar aliyun-java-sdk-xtrace
aliyun-java-sdk-robotstudios jar aliyun-java-sdk-robotstudios
aliyun-java-sdk-hpc jar aliyun-java-sdk-hpc
aliyun-java-sdk-cloudwf jar aliyun-java-sdk-cloudwf
foasconsole20190601 jar foasconsole20190601
alibabacloud-emr20160408 jar alibabacloud-emr20160408
aliyun-java-sdk-graphcompute jar aliyun-java-sdk-graphcompute
devops_rdc20200303 jar devops_rdc20200303
aliyun-java-sdk-idccommondata jar aliyun-java-sdk-idccommondata
ehpc20180412 jar ehpc20180412
imagesearch20180319 jar imagesearch20180319
ascp_sndop_compute_callback_service2021618 jar ascp_sndop_compute_callback_service2021618
aliyun-java-sdk-democenter jar aliyun-java-sdk-democenter
aliyun-java-sdk-idrsservice jar aliyun-java-sdk-idrsservice
aliyun-java-sdk-tdsr jar aliyun-java-sdk-tdsr
pai_dsw20220101 jar pai_dsw20220101
aliyun-java-sdk-yundun-ds jar aliyun-java-sdk-yundun-ds
aligeniessp_1_0 jar aligeniessp_1_0
aliyun-java-sdk-eais jar aliyun-java-sdk-eais
imagesearch20210120 jar imagesearch20210120
nbf20210706_165849384 jar nbf20210706_165849384
apispecdata20210601 jar apispecdata20210601
educloud20220202 jar educloud20220202
lx20150701 jar lx20150701
savingplan20200715 jar savingplan20200715
aliyun-java-sdk-sdk jar aliyun-java-sdk-sdk
alibabacloud-imm20170906 jar alibabacloud-imm20170906
GMSSE jar gmsse
reid_cloud20201030 jar reid_cloud20201030
alibabacloud-oss20190517-async jar alibabacloud-oss20190517-async
aliyun-java-sdk-acm jar aliyun-java-sdk-acm
aliyun-java-sdk-marianadatacenter jar aliyun-java-sdk-marianadatacenter
resourcesharing20200110 jar resourcesharing20200110
aliyun-java-sdk-mopen jar aliyun-java-sdk-mopen
datav_outer20190402 jar datav_outer20190402
uis20180821 jar uis20180821
aliyun-java-sdk-indvi jar aliyun-java-sdk-indvi
aliyun-java-sdk-uisplus jar aliyun-java-sdk-uisplus
aliyun-java-sdk-alios-dm jar aliyun-java-sdk-alios-dm
videoseg jar videoseg
alibabacloud-sddp20190103 jar alibabacloud-sddp20190103
aliyun-java-sdk-dochelpservice jar aliyun-java-sdk-dochelpservice
aliyun-java-sdk-hsm jar aliyun-java-sdk-hsm
cms_export20211101 jar cms_export20211101
aliyun-java-sdk-companyreg jar aliyun-java-sdk-companyreg
aliyun-java-sdk-premiumpics jar aliyun-java-sdk-premiumpics
aliyun-java-sdk-kpm jar aliyun-java-sdk-kpm
aliyun-java-sdk-polardbx-v5 jar aliyun-java-sdk-polardbx-v5
aliyun-java-sdk-cloudauth-console jar aliyun-java-sdk-cloudauth-console
aliyun-java-sdk-moguan-sdk jar aliyun-java-sdk-moguan-sdk
aliyun-java-sdk-imageenhan jar aliyun-java-sdk-imageenhan
cloudsso20210515 jar cloudsso20210515
aliyun-java-sdk-iotcc jar aliyun-java-sdk-iotcc
cd2021127 jar cd2021127
eci20180808 jar eci20180808
aliyun-java-sdk-ivpd jar aliyun-java-sdk-ivpd
green20180509 jar green20180509
cas20200407 jar cas20200407
aliyun-java-sdk-alibabawood jar aliyun-java-sdk-alibabawood
alibabacloud-rmc20211104 jar alibabacloud-rmc20211104
dms_lab20200915 jar dms_lab20200915
nlp20180408 jar nlp20180408
geoip20200101 jar geoip20200101
elasticsearch20170613 jar elasticsearch20170613
nbf20210713_204716107 jar nbf20210713_204716107
ivision20190308 jar ivision20190308
hdr20170925 jar hdr20170925
alikafka20190916 jar alikafka20190916
aliyun-java-sdk-cdrs jar aliyun-java-sdk-cdrs
resellertrade20191227 jar resellertrade20191227
aliyun-java-sdk-resellertrade jar aliyun-java-sdk-resellertrade
alibabacloud-ahas_openapi20190901 jar alibabacloud-ahas_openapi20190901
alibabacloud-webplus20190320 jar alibabacloud-webplus20190320
alibabacloud-kms20160120 jar alibabacloud-kms20160120
agraphservice20210914 jar agraphservice20210914
aliyun-java-sdk-aliyuncvc jar aliyun-java-sdk-aliyuncvc
aliyun-java-sdk-objectdet jar aliyun-java-sdk-objectdet
aliyun-java-sdk-waf-openapi jar aliyun-java-sdk-waf-openapi
cr20181201 jar cr20181201
ecd20201002 jar ecd20201002
qktest20210908 jar qktest20210908
avatar20220130 jar avatar20220130
aliyun-java-sdk-welfare-inner jar aliyun-java-sdk-welfare-inner
nbftestpop20210916_103600223 jar nbftestpop20210916_103600223
alibabacloud-nlp20180408 jar alibabacloud-nlp20180408
gpdb20160503 jar gpdb20160503
smart_subtitle20201217 jar smart_subtitle20201217
cloudauth20201112 jar cloudauth20201112
alibabacloud-rtc20180111 jar alibabacloud-rtc20180111
lmztest20210714_142602611 jar lmztest20210714_142602611
iovcc20180501 jar iovcc20180501
aliyun-java-sdk-phoenixsp-inner jar aliyun-java-sdk-phoenixsp-inner
com.aliyun:ros-cdk-ehpc jar ros-cdk-ehpc
objectdet jar objectdet
aliyun-java-sdk-market-v5 jar aliyun-java-sdk-market-v5
aliyun-java-sdk-linkface jar aliyun-java-sdk-linkface
aliyun-java-sdk-dds-v5 jar aliyun-java-sdk-dds-v5
openanalytics_open20200928 jar openanalytics_open20200928
aliyun-java-sdk-mhub jar aliyun-java-sdk-mhub
aliyun-java-sdk-baas jar aliyun-java-sdk-baas
ververica20200501 jar ververica20200501
alibabacloud-sls20201230-async jar alibabacloud-sls20201230-async
face20181203 jar face20181203
voicenavigator20180612 jar voicenavigator20180612
aliyun-java-sdk-cloudwifi-pop jar aliyun-java-sdk-cloudwifi-pop
aliyun-java-sdk-ipam jar aliyun-java-sdk-ipam
aliyun-java-sdk-waf jar aliyun-java-sdk-waf
aliyun-java-sdk-eci jar aliyun-java-sdk-eci
slb20140515 jar slb20140515
aliyun-java-sdk-aps jar aliyun-java-sdk-aps
aliyun-java-sdk-paistudio jar aliyun-java-sdk-paistudio
aliyun-java-sdk-status jar aliyun-java-sdk-status
alibabacloud-ga20191120 jar alibabacloud-ga20191120
yundun_dbaudit20180320 jar yundun_dbaudit20180320
market20151101 jar market20151101
alibabacloud-slb20140515 jar alibabacloud-slb20140515
aliyun-java-sdk-swas-open jar aliyun-java-sdk-swas-open
alibabacloud-alikafka20190916 jar alibabacloud-alikafka20190916
aliyun-java-sdk-cdt jar aliyun-java-sdk-cdt
aliyun-java-sdk-ecd jar aliyun-java-sdk-ecd
sls20201230 jar sls20201230
alibabacloud-ehpc20180412 jar alibabacloud-ehpc20180412
tablestore20201209 jar tablestore20201209
nbftestpop20210802_190553680 jar nbftestpop20210802_190553680
alibabacloud-cdn20180510 jar alibabacloud-cdn20180510
alibabacloud-clickhouse20191111 jar alibabacloud-clickhouse20191111
alibabacloud-ecs20160314 jar alibabacloud-ecs20160314
mts20140618 jar mts20140618
aliyun-java-sdk-subscription jar aliyun-java-sdk-subscription
aliyun-java-sdk-sas-api jar aliyun-java-sdk-sas-api
servicemesh20200111 jar servicemesh20200111
alibabacloud-hitsdb20170601 jar alibabacloud-hitsdb20170601
aliyun-java-sdk-rdc-inner jar aliyun-java-sdk-rdc-inner
aliyun-java-sdk-xspace jar aliyun-java-sdk-xspace
alibabacloud-push20160801 jar alibabacloud-push20160801
edasmsc20200323 jar edasmsc20200323
aliyun-java-sdk-aliyunid-ag jar aliyun-java-sdk-aliyunid-ag
aliyun-java-sdk-cloudesl jar aliyun-java-sdk-cloudesl
aliyun-java-sdk-iotsoc jar aliyun-java-sdk-iotsoc
gpdb20190620 jar gpdb20190620
alibabacloud-ims20190815 jar alibabacloud-ims20190815
alibabacloud-baas20181221 jar alibabacloud-baas20181221
quickbi_public20200807 jar quickbi_public20200807
waf_openapi20211001 jar waf_openapi20211001
xgippop20220318 jar xgippop20220318
xgippop20220520 jar xgippop20220520
com.aliyun:ros-cdk-searchengine jar ros-cdk-searchengine
com.aliyun:ros-cdk-tsdb jar ros-cdk-tsdb
com.aliyun:ros-cdk-ram jar ros-cdk-ram
com.aliyun:ros-cdk-mps jar ros-cdk-mps
com.aliyun:ros-cdk-imm jar ros-cdk-imm
com.aliyun:ros-cdk-fc jar ros-cdk-fc
com.aliyun:ros-cdk-cloudfw jar ros-cdk-cloudfw
com.aliyun:ros-cdk-cloudphone jar ros-cdk-cloudphone
image_detect20211221 jar image_detect20211221
das20200116 jar das20200116
cgcs20211111 jar cgcs20211111
aliyun-java-sdk-vs jar aliyun-java-sdk-vs
aliyun-java-sdk-das jar aliyun-java-sdk-das
aliyun-java-sdk-amp jar aliyun-java-sdk-amp
aligenieiap_1_0 jar aligenieiap_1_0
alibabacloud-eiam_developerapi20220225 jar alibabacloud-eiam_developerapi20220225
Dedicated Key Management Service Java SDK Samples jar alibabacloud-dkms-gcs-sdk-samples
alibabacloud-bssopenapi20171214 jar alibabacloud-bssopenapi20171214
alibabacloud-computenest20210601 jar alibabacloud-computenest20210601
alibabacloud-ebs20210730 jar alibabacloud-ebs20210730
alibabacloud-hitsdb20200615 jar alibabacloud-hitsdb20200615
paiflow20210202 jar paiflow20210202
alibabacloud-yundun_bastionhost20191209 jar alibabacloud-yundun_bastionhost20191209
videorecog jar videorecog
aliyun-java-sdk-sofa jar aliyun-java-sdk-sofa
aliyun-java-sdk-cams jar aliyun-java-sdk-cams
acm20200206 jar acm20200206
aliyun-java-sdk-acms-open jar aliyun-java-sdk-acms-open
schedulerx220190430 jar schedulerx220190430
vpc20160428 jar vpc20160428
aliyun-java-sdk-fss jar aliyun-java-sdk-fss
cloudauth20200618 jar cloudauth20200618
alibabacloud-gemp20210413 jar alibabacloud-gemp20210413
aliyun-java-sdk-sales-leads jar aliyun-java-sdk-sales-leads
adp20210720 jar adp20210720
aliyun-java-sdk-adb jar aliyun-java-sdk-adb
aliyun-java-sdk-alimt jar aliyun-java-sdk-alimt
aliyun-java-sdk-bssopenapi jar aliyun-java-sdk-bssopenapi
aliyun-java-sdk-dataworks-public jar aliyun-java-sdk-dataworks-public
aliyun-java-sdk-dbs jar aliyun-java-sdk-dbs
aliyun-java-sdk-ddoscoo jar aliyun-java-sdk-ddoscoo
aliyun-java-sdk-gpdb jar aliyun-java-sdk-gpdb
aliyun-java-sdk-emas-appmonitor jar aliyun-java-sdk-emas-appmonitor
aliyun-java-sdk-mse jar aliyun-java-sdk-mse
aliyun-java-sdk-privatelink jar aliyun-java-sdk-privatelink
aliyun-java-sdk-rdc jar aliyun-java-sdk-rdc
bpstudio20210931 jar bpstudio20210931
config20200907 jar config20200907
dcdn20180115 jar dcdn20180115
ga20191120 jar ga20191120
iotcc20210513 jar iotcc20210513
com.aliyun:ros-cdk-acm jar ros-cdk-acm
partnerintl20181227 jar partnerintl20181227
com.aliyun:ros-cdk-arms jar ros-cdk-arms
com.aliyun:ros-cdk-cs jar ros-cdk-cs
com.aliyun:ros-cdk-bss jar ros-cdk-bss
com.aliyun:ros-cdk-cdn jar ros-cdk-cdn
com.aliyun:ros-cdk-config jar ros-cdk-config
com.aliyun:ros-cdk-dms jar ros-cdk-dms
com.aliyun:ros-cdk-drds jar ros-cdk-drds
com.aliyun:ros-cdk-dts jar ros-cdk-dts
com.aliyun:ros-cdk-edas jar ros-cdk-edas
com.aliyun:ros-cdk-foas jar ros-cdk-foas
com.aliyun:ros-cdk-gws jar ros-cdk-gws
com.aliyun:ros-cdk-hbr jar ros-cdk-hbr
com.aliyun:ros-cdk-marketplace jar ros-cdk-marketplace
com.aliyun:ros-cdk-memcache jar ros-cdk-memcache
com.aliyun:ros-cdk-mongodb jar ros-cdk-mongodb
com.aliyun:ros-cdk-nas jar ros-cdk-nas
com.aliyun:ros-cdk-ots jar ros-cdk-ots
com.aliyun:ros-cdk-pvtz jar ros-cdk-pvtz
com.aliyun:ros-cdk-redis jar ros-cdk-redis
com.aliyun:ros-cdk-sae jar ros-cdk-sae
com.aliyun:ros-cdk-vpc jar ros-cdk-vpc
aliyun-java-sdk-appmallsservice jar aliyun-java-sdk-appmallsservice
aliyun-java-sdk-cbn jar aliyun-java-sdk-cbn
aliyun-java-sdk-ehpc jar aliyun-java-sdk-ehpc
aliyun-java-sdk-creditservice-inner jar aliyun-java-sdk-creditservice-inner
aliyun-java-sdk-iovcc jar aliyun-java-sdk-iovcc
aliyun-java-sdk-ivision jar aliyun-java-sdk-ivision
aliyun-java-sdk-sddp jar aliyun-java-sdk-sddp
eci jar eci
retailbot20210224 jar retailbot20210224
baas20181221 jar baas20181221
alibabacloud-gws20190618 jar alibabacloud-gws20190618
ebs20210730 jar ebs20210730
nbf20210709_163152377 jar nbf20210709_163152377
dms_enterprise20181101 jar dms_enterprise20181101
emas_devops20191204 jar emas_devops20191204
aliyun-java-sdk-cspro jar aliyun-java-sdk-cspro
dfs20180620 jar dfs20180620
quickbi_public20200805 jar quickbi_public20200805
bssopenapi20171214 jar bssopenapi20171214
rtc20180111 jar rtc20180111
yuqing20220301 jar yuqing20220301
aliyun-java-sdk-unimkt jar aliyun-java-sdk-unimkt
cams20200606 jar cams20200606
alibabacloud-iovcc20180501 jar alibabacloud-iovcc20180501
aliyun-java-sdk-openanalytics jar aliyun-java-sdk-openanalytics
computenestsupplier20210521 jar computenestsupplier20210521
umeng_uapp20220225 jar umeng_uapp20220225
aliyun-java-sdk-aliyuncvc-v5 jar aliyun-java-sdk-aliyuncvc-v5
reid_cloud20201027 jar reid_cloud20201027
aliyun-java-sdk-snsuapi jar aliyun-java-sdk-snsuapi
nbftestpoptb_test51_0_0 jar nbftestpoptb_test51_0_0
alibabacloud-adcp20220101 jar alibabacloud-adcp20220101
viapi20210930 jar viapi20210930
waf_openapi20180117 jar waf_openapi20180117
alibabacloud-dcdn20180115 jar alibabacloud-dcdn20180115
alibabacloud-ecs20140526 jar alibabacloud-ecs20140526
alibabacloud-tag20180828 jar alibabacloud-tag20180828
support_plan20210706 jar support_plan20210706
aas20150701 jar aas20150701
scsp20200702 jar scsp20200702
alibabacloud-config20190108 jar alibabacloud-config20190108
ddi20200617 jar ddi20200617
alibabacloud-ros20190910-async jar alibabacloud-ros20190910-async
aliyun-java-sdk-ddi jar aliyun-java-sdk-ddi
aquila20200104 jar aquila20200104
nbf20210922_105633300 jar nbf20210922_105633300
alibabacloud-ft20210101 jar alibabacloud-ft20210101
drds20171016 jar drds20171016
aliyun-java-sdk-cloudgameapi jar aliyun-java-sdk-cloudgameapi
cdp20210402 jar cdp20210402
alibabacloud-nls_cloud_meta20190228 jar alibabacloud-nls_cloud_meta20190228
com.aliyun:ros-cdk-privatelink jar ros-cdk-privatelink
alibabacloud-dyplsapi20170525 jar alibabacloud-dyplsapi20170525
batchcompute20151111 jar batchcompute20151111
mseap20210118 jar mseap20210118
wss20211221 jar wss20211221
lto20210707 jar lto20210707
aliyun-java-sdk-voicenavigator jar aliyun-java-sdk-voicenavigator
aliyun-java-sdk-alert jar aliyun-java-sdk-alert
alibabacloud-alidns20150109 jar alibabacloud-alidns20150109
aliyun-java-sdk-aliyuninvoiceext jar aliyun-java-sdk-aliyuninvoiceext
Cola core jar cola-core
gws20190618 jar gws20190618
microgw20200810 jar microgw20200810
live20161101 jar live20161101
com.aliyun:ros-cdk-gpdb jar ros-cdk-gpdb
ddosbgp20180720 jar ddosbgp20180720
aliyun-java-sdk-eas jar aliyun-java-sdk-eas
aliyun-java-sdk-safconsole jar aliyun-java-sdk-safconsole
chatbot20220408 jar chatbot20220408
dplus20201216 jar dplus20201216
aiops20200806 jar aiops20200806
cs20180418 jar cs20180418
aliyun-java-sdk-dysmsapi jar dc-opplat-sdk-java
alibabacloud-ledgerdb20191122 jar alibabacloud-ledgerdb20191122
aliyun-java-sdk-vod-v5 jar aliyun-java-sdk-vod-v5
assettech20190930 jar assettech20190930
alibabacloud-smc20190601 jar alibabacloud-smc20190601
alibabacloud-ecd20200930 jar alibabacloud-ecd20200930
alibabacloud-cloudphone20201230 jar alibabacloud-cloudphone20201230
alibabacloud-pcdn20170411 jar alibabacloud-pcdn20170411
aliyun-java-sdk-ft-v5 jar aliyun-java-sdk-ft-v5
lmztest20210529_225743357 jar lmztest20210529_225743357
alibabacloud-dbfs20200418 jar alibabacloud-dbfs20200418
outboundbot_inner20191226 jar outboundbot_inner20191226
aliyun-java-sdk-iqa jar aliyun-java-sdk-iqa
aliyun-java-sdk-safconsole-v5 jar aliyun-java-sdk-safconsole-v5
cola framework archetype maven-archetype cola-framework-archetype-web
aliyun-java-sdk-pvtz jar aliyun-java-sdk-pvtz
ft20210101 jar ft20210101
aliyun-java-sdk-videoseg jar aliyun-java-sdk-videoseg
imagesearch20200212 jar imagesearch20200212
aliyun-java-sdk-miniapplcdp jar aliyun-java-sdk-miniapplcdp
lmztest20210531_172452318 jar lmztest20210531_172452318
oceanbasepro20190901 jar oceanbasepro20190901
aliyun-java-sdk-dataworks jar aliyun-java-sdk-dataworks
alibabacloud-workorder20210610 jar alibabacloud-workorder20210610
aliyun-java-sdk-mindlive-biz jar aliyun-java-sdk-mindlive-biz
aliyun-java-sdk-crm jar aliyun-java-sdk-crm
r_kvstore20150101 jar r_kvstore20150101
aliyun-java-sdk-teslamaxcompute jar aliyun-java-sdk-teslamaxcompute
darabonba-map jar darabonba-stream
actiontrail20171204 jar actiontrail20171204
virtual_human20210809 jar virtual_human20210809
nbftestpop20210802_16102392 jar nbftestpop20210802_16102392
aliyun-java-sdk-efc-service jar aliyun-java-sdk-efc-service
nbf20210915_112353437 jar nbf20210915_112353437
um_test20211027 jar um_test20211027
aliyun-java-sdk-aligreen jar aliyun-java-sdk-aligreen
vcs20190430 jar vcs20190430
dytnsapi20200217 jar dytnsapi20200217
GMSSE jar gmsse-jdk6
aliyun-java-sdk-goodstech jar aliyun-java-sdk-goodstech
umeng_finplus20211125 jar umeng_finplus20211125
cassandra20190101 jar cassandra20190101
vcs20200515 jar vcs20200515
aliyun-java-sdk-aligreen-console jar aliyun-java-sdk-aligreen-console
aliyun-java-sdk-computenestsupplier jar aliyun-java-sdk-computenestsupplier
computenest20210601 jar computenest20210601
cas20200619 jar cas20200619
alibabacloud-tdsr20200101 jar alibabacloud-tdsr20200101
aliyun-java-sdk-cmdb jar aliyun-java-sdk-cmdb
cspro20180315 jar cspro20180315
aliyun-java-sdk-cccxspaceinner jar aliyun-java-sdk-cccxspaceinner
alibabacloud-support_plan20210706 jar alibabacloud-support_plan20210706
alibabacloud-governance20210120 jar alibabacloud-governance20210120
alibabacloud-chatbot20220408 jar alibabacloud-chatbot20220408
com.aliyun:ros-cdk-fnf jar ros-cdk-fnf
alibabacloud-ddoscoo20200101 jar alibabacloud-ddoscoo20200101
live_interaction20201214 jar live_interaction20201214
cloudauth_device20200120 jar cloudauth_device20200120
linkvisual20180120 jar linkvisual20180120
imageprocess20200320 jar imageprocess20200320
aliyun-java-sdk-imageprocess jar aliyun-java-sdk-imageprocess
efc_service20190318 jar efc_service20190318
aliyun-java-sdk-release-test jar aliyun-java-sdk-release-test
amptest20201230 jar amptest20201230
mgmt-client jar mgmt-client
threedvision20210131 jar threedvision20210131
aliyun-java-sdk-cds jar aliyun-java-sdk-cds
alibabacloud-ram20150501 jar alibabacloud-ram20150501
aliyun-java-sdk-aas jar aliyun-java-sdk-aas
aliyun-java-sdk-aliyunauth jar aliyun-java-sdk-aliyunauth
alibabacloud-fc_open20210406-async jar alibabacloud-fc_open20210406-async
alibabacloud-privatelink20200415 jar alibabacloud-privatelink20200415
aliyun-java-sdk-clickhouse jar aliyun-java-sdk-clickhouse
httpdns20160201 jar httpdns20160201
aliyun-java-sdk-nlp-automl jar aliyun-java-sdk-nlp-automl
fcc20210331 jar fcc20210331
com.aliyun:ros-cdk-mse jar ros-cdk-mse
linkedmall20180116 jar linkedmall20180116
aliyun-java-sdk-finmall jar aliyun-java-sdk-finmall
alibabacloud-dyvmsapi20170525 jar alibabacloud-dyvmsapi20170525
location20150612 jar location20150612
mindlive20210301 jar mindlive20210301
alibabacloud-sts20150401 jar alibabacloud-sts20150401
darabonba-time jar darabonba-time
nbf20210803_112546244 jar nbf20210803_112546244
nlp_automl20190701 jar nlp_automl20190701
clickhouse20191111 jar clickhouse20191111
nbf20210715_103740905 jar nbf20210715_103740905
aliyun-java-sdk-lubancloud jar aliyun-java-sdk-lubancloud
alibabacloud-ft20210101-async jar alibabacloud-ft20210101-async
ailab_vision_public20210709 jar ailab_vision_public20210709
aliyun-sdk-pds-hosting-mode jar aliyun-sdk-pds-hosting-mode
alibabacloud-ros20190910 jar alibabacloud-ros20190910
edas-maven-plugin maven-plugin edas-maven-plugin
alibabacloud-vod20170321 jar alibabacloud-vod20170321
aliyun-java-sdk-vcs jar aliyun-java-sdk-vcs
alibabacloud-devops_rdc20200303 jar alibabacloud-devops_rdc20200303
aliyun-java-sdk-idsp jar aliyun-java-sdk-idsp
aliyun-java-sdk-lubanruler jar aliyun-java-sdk-lubanruler
aliyun-java-sdk-cs-v5 jar aliyun-java-sdk-cs-v5
aliyun-java-sdk-core-managed-credentials-provider jar aliyun-java-sdk-core-managed-credentials-provider
aliyun-java-sdk-elasticsearch jar aliyun-java-sdk-elasticsearch
aliyun-java-sdk-linkedmall jar aliyun-java-sdk-linkedmall
cloudgameapi20200728 jar cloudgameapi20200728
com.aliyun:ros-cdk-apigateway jar ros-cdk-apigateway
com.aliyun:ros-cdk-ens jar ros-cdk-ens
com.aliyun:ros-cdk-oss jar ros-cdk-oss
nbf20210713_204758690 jar nbf20210713_204758690
aliyun-java-sdk-retailadvqa jar aliyun-java-sdk-retailadvqa
aliyun-java-sdk-linkwan jar aliyun-java-sdk-linkwan
pts20190810 jar pts20190810
smc20190601 jar smc20190601
aliyun-java-sdk-partnerintl jar aliyun-java-sdk-partnerintl
aliyun-java-sdk-ims jar aliyun-java-sdk-ims
aliyun-java-sdk-imm-v5 jar aliyun-java-sdk-imm-v5
easygene20210315 jar easygene20210315
aliyun-java-sdk-amqp-open jar aliyun-java-sdk-amqp-open
alibabacloud-alb20200616 jar alibabacloud-alb20200616
alibabacloud-voicenavigator20180612 jar alibabacloud-voicenavigator20180612
appstream_center20220210 jar appstream_center20220210
alibabacloud-servicemesh20200111 jar alibabacloud-servicemesh20200111
aliyun-java-sdk-mpaas jar aliyun-java-sdk-mpaas
swas_open20200601 jar swas_open20200601
nbftestpop20210903_161743513 jar nbftestpop20210903_161743513
tag20180828 jar tag20180828

© Jiri Pinkas 2015 - 2022. All rights reserved! Admin login To submit bugs / feature requests please use this github page
related: JavaVids | Top Java Blogs | Java školení
Apache and Apache Maven are trademarks of the Apache Software Foundation. The Central Repository is a service mark of Sonatype, Inc.