logo group: com.aliyun


fresh name packaging artifact id
aliyun-java-sdk-core jar aliyun-java-sdk-core
tea jar tea
tea-util jar tea-util
aliyun-java-sdk-dysmsapi jar aliyun-java-sdk-dysmsapi
endpoint-util jar endpoint-util
tea-openapi jar tea-openapi
openapiutil jar openapiutil
tea-rpc jar tea-rpc
credentials-java jar credentials-java
common jar tea-rpc-util
oss-client jar oss-client
aliyun-java-sdk-sts jar aliyun-java-sdk-sts
openplatform20191219 jar openplatform20191219
aliyun-java-sdk-alidns jar aliyun-java-sdk-alidns
com.aliyun:ros-cdk-core jar ros-cdk-core
aliyun-java-sdk-ecs jar aliyun-java-sdk-ecs
oss-util jar oss-util
tea-fileform jar tea-fileform
aliyun-java-sdk-dm jar aliyun-java-sdk-dm
aliyun-java-sdk-edas jar aliyun-java-sdk-edas
openplatform jar openplatform
common jar common
aliyun-java-sdk-sms jar aliyun-java-sdk-sms
roa-util jar roa-util
pop-rpc-client jar pop-rpc-client
aliyun-java-sdk-core-v5 jar aliyun-java-sdk-core-v5
aliyun-java-sdk-ons jar aliyun-java-sdk-ons
aliyun-java-sdk-ram jar aliyun-java-sdk-ram
aliyun-java-sdk-vod jar aliyun-java-sdk-vod
aliyun-java-sdk-rds jar aliyun-java-sdk-rds
aliyun-java-sdk-push jar aliyun-java-sdk-push
tea-roa jar tea-roa
aliyun-java-sdk-domain jar aliyun-java-sdk-domain
alibaba-dingtalk-service-sdk jar alibaba-dingtalk-service-sdk
aliyun-java-sdk-green jar aliyun-java-sdk-green
aliyun-java-sdk-mts jar aliyun-java-sdk-mts
aliyun-java-sdk-kms jar aliyun-java-sdk-kms
pds-credentials jar pds-credentials
aliyun-java-sdk-iot jar aliyun-java-sdk-iot
ccp-credentials jar ccp-credentials
dysmsapi20170525 jar dysmsapi20170525
aliyun-java-sdk-cdn jar aliyun-java-sdk-cdn
aliyun-java-sdk-afs jar aliyun-java-sdk-afs
aliyun-java-sdk-slb jar aliyun-java-sdk-slb
aliyun-java-sdk-cms jar aliyun-java-sdk-cms
aliyun-java-sdk-sae jar aliyun-java-sdk-sae
aliyun-java-sdk-dyvmsapi jar aliyun-java-sdk-dyvmsapi
alibabacloud-secretsmanager-client jar alibabacloud-secretsmanager-client
aliyun-java-sdk-fc-open jar aliyun-java-sdk-fc-open
ccp-baseclient jar ccp-baseclient
aliyun-java-sdk-yundun jar aliyun-java-sdk-yundun
aliyun-sdk-common-managed-credentials-provider jar aliyun-sdk-common-managed-credentials-provider
aliyun-java-sdk-live jar aliyun-java-sdk-live
eventbridge-util jar eventbridge-util
tea-xml jar tea-xml
aliyun-java-sdk-oms jar aliyun-java-sdk-oms
aliyun-java-sdk-ocs jar aliyun-java-sdk-ocs
aliyun-java-sdk-bss jar aliyun-java-sdk-bss
aliyun-java-sdk-fc jar aliyun-java-sdk-fc
com.aliyun:ros-cdk-assembly-schema jar ros-cdk-assembly-schema
oss-baseclient jar oss-baseclient
Aliyun-java-core jar aliyun-java-core
aliyun-java-sdk-dyplsapi jar aliyun-java-sdk-dyplsapi
aliyun-java-sdk-jaq jar aliyun-java-sdk-jaq
aliyun-java-sdk-dts jar aliyun-java-sdk-dts
aliyun-java-sdk-ossadmin jar aliyun-java-sdk-ossadmin
Aliyun TSDB SDK for Java jar hitsdb-client
com.aliyun:ros-cdk-cxapi jar ros-cdk-cxapi
aliyun-java-sdk-devops-rdc jar aliyun-java-sdk-devops-rdc
aliyun-java-sdk-ros jar aliyun-java-sdk-ros
cola common jar cola-common
aliyun-java-sdk-cloudauth jar aliyun-java-sdk-cloudauth
Aliyun Message Queue Services SDK for Java jar aliyun-mqs
Dedicated Key Management Service Open API Credential jar alibabacloud-dkms-gcs-openapi-credential
aliyun-java-sdk-rtc jar aliyun-java-sdk-rtc
aliyun-java-sdk-chatbot jar aliyun-java-sdk-chatbot
aliyun-java-sdk-batchcompute jar aliyun-java-sdk-batchcompute
aliyun-java-sdk-drds jar aliyun-java-sdk-drds
Dedicated Key Management Service Open API Util jar alibabacloud-dkms-gcs-openapi-util
aliyun-java-sdk-viapiutils jar aliyun-java-sdk-viapiutils
opensearch jar opensearch
aliyun-java-sdk-emr jar aliyun-java-sdk-emr
aliyun-java-sdk-r-kvstore jar aliyun-java-sdk-r-kvstore
aliyun-java-sdk-cloudapi jar aliyun-java-sdk-cloudapi
aliyun-java-sdk-ccc jar aliyun-java-sdk-ccc
aliyun-java-sdk-pts jar aliyun-java-sdk-pts
api-gateway-baseclient jar api-gateway-baseclient
Aliyun-http-apache jar aliyun-http-apache
aliyun-java-sdk-csb jar aliyun-java-sdk-csb
aliyun-java-sdk-dds jar aliyun-java-sdk-dds
Aliyun-java-auth jar aliyun-java-auth
aliyun-java-sdk-imagesearch jar aliyun-java-sdk-imagesearch
aliyun-java-sdk-httpdns jar aliyun-java-sdk-httpdns
Dedicated Key Management Service Open API jar alibabacloud-dkms-gcs-openapi
opensearchutil jar opensearchutil
aliyun-java-sdk-imm jar aliyun-java-sdk-imm
aliyun-java-sdk-ots jar aliyun-java-sdk-ots
aliyun-java-sdk-ubsms jar aliyun-java-sdk-ubsms
aliyun-java-sdk-vpc jar aliyun-java-sdk-vpc
aliyun-java-sdk-nas jar aliyun-java-sdk-nas
aliyun-java-sdk-qualitycheck jar aliyun-java-sdk-qualitycheck
Darabonba-java-core jar darabonba-java-core
cloudauth_console20190403 jar cloudauth_console20190403
aliyun-java-sdk-cs jar aliyun-java-sdk-cs
clickhouse20191111 jar clickhouse20191111
aliyun-java-sdk-cloudphoto jar aliyun-java-sdk-cloudphoto
aliyun-java-sdk-eipanycast-v5 jar aliyun-java-sdk-eipanycast-v5
aliyun-java-sdk-teslamaxcompute jar aliyun-java-sdk-teslamaxcompute
aliyun-sdk-oss-managed-credentials-provider jar aliyun-sdk-oss-managed-credentials-provider
aliyun-java-sdk-xinandata jar aliyun-java-sdk-xinandata
ccp-util jar ccp-util
cola framework archetype jar cola-framework-archetype-service
drds20190123 jar drds20190123
nbftestpop20210831_223006136 jar nbftestpop20210831_223006136
cloudphoto20170711 jar cloudphoto20170711
aliyun-java-sdk-sdk-v5 jar aliyun-java-sdk-sdk-v5
dyiotapi20171111 jar dyiotapi20171111
aliyun-java-sdk-idrsservice jar aliyun-java-sdk-idrsservice
lmztest20210714_142602611 jar lmztest20210714_142602611
aliyun-java-sdk-ecd jar aliyun-java-sdk-ecd
acm20200206 jar acm20200206
aliyun-java-sdk-alibabawood jar aliyun-java-sdk-alibabawood
aliyun-java-sdk-smc jar aliyun-java-sdk-smc
aliyun-secretsmanager-jdbc jar aliyun-secretsmanager-jdbc
cbn20170912 jar cbn20170912
aliyun-java-sdk-appmallsservice jar aliyun-java-sdk-appmallsservice
polardbx20200202 jar polardbx20200202
com.aliyun:ros-cdk-maxcompute jar ros-cdk-maxcompute
iotapigateway jar iotapigateway
ddoscoo20200101 jar ddoscoo20200101
aliyun-java-sdk-core-inner jar aliyun-java-sdk-core-inner
ivision20190308 jar ivision20190308
aliyun-java-sdk-dds-v5 jar aliyun-java-sdk-dds-v5
dyvmsapi20170525 jar dyvmsapi20170525
com.aliyun:ros-cdk-ram jar ros-cdk-ram
saf20190521 jar saf20190521
cnip20201201 jar cnip20201201
gts_dayu20210207 jar gts_dayu20210207
hitsdb20200615 jar hitsdb20200615
aliyun-java-sdk-aiworkspace jar aliyun-java-sdk-aiworkspace
aliyun-java-sdk-snsuapi jar aliyun-java-sdk-snsuapi
netana20201016 jar netana20201016
nlp_automl20190701 jar nlp_automl20190701
aliyun-java-sdk-kdata-aliyun-inc jar aliyun-java-sdk-kdata-aliyun-inc
aliyun-java-sdk-cr jar aliyun-java-sdk-cr
nbf20210721_143912788 jar nbf20210721_143912788
videoseg20200320 jar videoseg20200320
ecd20201002 jar ecd20201002
holowatcher20200730 jar holowatcher20200730
aliyun-java-sdk-dnsknocker jar aliyun-java-sdk-dnsknocker
aliyun-java-sdk-objectdet jar aliyun-java-sdk-objectdet
Aliyun-http-okhttp jar aliyun-http-okhttp
ailab_vision_public20210709 jar ailab_vision_public20210709
alikafka20181015 jar alikafka20181015
aliyun-java-sdk-marketing_event jar aliyun-java-sdk-marketing_event
com.aliyun:ros-cdk-fc jar ros-cdk-fc
mpaas20190821 jar mpaas20190821
aliyun-java-sdk-fss jar aliyun-java-sdk-fss
aliyun-java-sdk-mpserverless jar aliyun-java-sdk-mpserverless
vpc20160428 jar vpc20160428
com.aliyun:ros-cdk-nas jar ros-cdk-nas
ocr20191230 jar ocr20191230
aliyun-java-sdk-idsp jar aliyun-java-sdk-idsp
aliyun-java-sdk-xingzhen jar aliyun-java-sdk-xingzhen
onsmqtt20200420 jar onsmqtt20200420
cs20180418 jar cs20180418
pvtz20180101 jar pvtz20180101
aliyun-java-sdk-iqa jar aliyun-java-sdk-iqa
mseap20210118 jar mseap20210118
ehpc20180412 jar ehpc20180412
Cola core jar cola-core
reid_cloud20201027 jar reid_cloud20201027
openanalytics_open20200928 jar openanalytics_open20200928
nbf20210713_204422439 jar nbf20210713_204422439
aliyun-java-sdk-sddp jar aliyun-java-sdk-sddp
ons-client-managed-credentials-provider jar ons-client-managed-credentials-provider
mts20140618 jar mts20140618
aliyun-java-sdk-polardbx jar aliyun-java-sdk-polardbx
aliyun-java-sdk-datav-outer jar aliyun-java-sdk-datav-outer
aliyun-java-sdk-das jar aliyun-java-sdk-das
aliyun-java-sdk-companyreg jar aliyun-java-sdk-companyreg
nbftestpop20210802_16102392 jar nbftestpop20210802_16102392
aliyun-java-sdk-eci jar aliyun-java-sdk-eci
yundun_dbaudit20191209 jar yundun_dbaudit20191209
yundun_dbaudit20210416 jar yundun_dbaudit20210416
ros20190910 jar ros20190910
nbftestpop20210802_190553680 jar nbftestpop20210802_190553680
nbftestpop20210916_103600223 jar nbftestpop20210916_103600223
paiflow20210202 jar paiflow20210202
aliyun-java-sdk-dataworks-public jar aliyun-java-sdk-dataworks-public
aliyun-java-sdk-ess jar aliyun-java-sdk-ess
aliyun-java-sdk-market jar aliyun-java-sdk-market
dyplsapi20170525 jar dyplsapi20170525
imageenhan20190930 jar imageenhan20190930
imageseg20191230 jar imageseg20191230
com.aliyun:ros-cdk-ess jar ros-cdk-ess
webplus20190320 jar webplus20190320
idrsservice20200630 jar idrsservice20200630
aliyun-java-sdk-ocr jar aliyun-java-sdk-ocr
amqp_open20191212 jar amqp_open20191212
fc-util jar fc-util
mhub20170825 jar mhub20170825
aliyun-java-sdk-hpc jar aliyun-java-sdk-hpc
gpdb20160503 jar gpdb20160503
miniapplcdp20200113 jar miniapplcdp20200113
aliyun-java-sdk-emas-dmp jar aliyun-java-sdk-emas-dmp
aliyun-java-sdk-cloudauth-v5 jar aliyun-java-sdk-cloudauth-v5
aligenie jar aligenie
baas20181221 jar baas20181221
imagerecog20190930 jar imagerecog20190930
opt20210730 jar opt20210730
aliyun-java-sdk-mpaas jar aliyun-java-sdk-mpaas
adp20210720 jar adp20210720
aliyun-java-sdk-rds-v5 jar aliyun-java-sdk-rds-v5
tdsr20200101 jar tdsr20200101
sts20150401 jar sts20150401
codeup20200414 jar codeup20200414
aliyun-java-sdk-rdc-inner jar aliyun-java-sdk-rdc-inner
vod20170321 jar vod20170321
pts-api-entity jar pts-api-entity
imagesearch20210120 jar imagesearch20210120
aliyun-java-sdk-linkvisual jar aliyun-java-sdk-linkvisual
com.aliyun:ros-cdk-ehpc jar ros-cdk-ehpc
facebody20191230 jar facebody20191230
com.aliyun:ros-cdk-privatelink jar ros-cdk-privatelink
aliyun-java-sdk-ltl jar aliyun-java-sdk-ltl
saf20210308test jar saf20210308test
uis20180821 jar uis20180821
cr20181201 jar cr20181201
nls_cloud_measure20190905 jar nls_cloud_measure20190905
nbf20210922_105633300 jar nbf20210922_105633300
aliyun-java-sdk-cassandra jar aliyun-java-sdk-cassandra
imp20210630 jar imp20210630
imm20200930 jar imm20200930
imagesearch20200212 jar imagesearch20200212
aliyun-java-sdk-ga jar aliyun-java-sdk-ga
aliyun-java-sdk-aligreen jar aliyun-java-sdk-aligreen
aliyun-java-sdk-emas-dmp-pre jar aliyun-java-sdk-emas-dmp-pre
aliyun-java-sdk-bssopenapi jar aliyun-java-sdk-bssopenapi
aliyun-java-sdk-dcdn jar aliyun-java-sdk-dcdn
aliyun-java-sdk-dms-enterprise jar aliyun-java-sdk-dms-enterprise
aliyun-java-sdk-gts-smart-call jar aliyun-java-sdk-gts-smart-call
aliyun-java-sdk-alert jar aliyun-java-sdk-alert
smc20190601 jar smc20190601
tea-assert jar tea-assert
resourcemanager20200331 jar resourcemanager20200331
com.aliyun:ros-cdk-emr jar ros-cdk-emr
com.aliyun:ros-cdk-kafka jar ros-cdk-kafka
com.aliyun:ros-cdk-marketplace jar ros-cdk-marketplace
com.aliyun:ros-cdk-sae jar ros-cdk-sae
aliyun-java-sdk-cams jar aliyun-java-sdk-cams
com.aliyun:ros-cdk-brainindustrial jar ros-cdk-brainindustrial
GMSSE jar gmsse
oos20190601 jar oos20190601
aliyun-java-sdk-videorecog jar aliyun-java-sdk-videorecog
aliyun-java-sdk-polardbx-v5 jar aliyun-java-sdk-polardbx-v5
aliyun-java-sdk-config jar aliyun-java-sdk-config
aliyun-java-sdk-lx jar aliyun-java-sdk-lx
viapiutils20200401 jar viapiutils20200401
push20160801 jar push20160801
aliyun-java-sdk-quickbi-public jar aliyun-java-sdk-quickbi-public
mse20190531 jar mse20190531
aliyun-java-sdk-safconsole-v5 jar aliyun-java-sdk-safconsole-v5
aliyun-java-sdk-zhuque jar aliyun-java-sdk-zhuque
aliyun-java-sdk-emap jar aliyun-java-sdk-emap
aliyun-java-sdk-copyright jar aliyun-java-sdk-copyright
com.aliyun:ros-cdk-actiontrail jar ros-cdk-actiontrail
aliyun-java-sdk-sls jar aliyun-java-sdk-sls
com.aliyun:ros-cdk-oss jar ros-cdk-oss
aliyun-java-sdk-visionai jar aliyun-java-sdk-visionai
aliyun-java-sdk-waf-openapi-v5 jar aliyun-java-sdk-waf-openapi-v5
aliyun-java-sdk-cloudmarketing jar aliyun-java-sdk-cloudmarketing
msha20200414 jar msha20200414
cms20190101 jar cms20190101
aliyun-java-sdk-dbs-v5 jar aliyun-java-sdk-dbs-v5
cccxspaceinner20191227 jar cccxspaceinner20191227
aliyun-java-sdk-videosearch jar aliyun-java-sdk-videosearch
microgw20200810 jar microgw20200810
babel20160715 jar babel20160715
scsp20200702 jar scsp20200702
com.aliyun:ros-cdk-hbr jar ros-cdk-hbr
airec20181012 jar airec20181012
sas20181203 jar sas20181203
com.aliyun:ros-cdk-datahub jar ros-cdk-datahub
com.aliyun:ros-cdk-elasticsearch jar ros-cdk-elasticsearch
aliyun-java-sdk-cs-v5 jar aliyun-java-sdk-cs-v5
pai_dlc20201203 jar pai_dlc20201203
nbf20210713_204716107 jar nbf20210713_204716107
fcc20210331 jar fcc20210331
aliyun-java-sdk-unimkt jar aliyun-java-sdk-unimkt
Dedicated Key Management Service Java SDK jar alibabacloud-dkms-gcs-sdk
bpstudio20210931 jar bpstudio20210931
alibabacloud-oss20190517-async jar alibabacloud-oss20190517-async
ding-util jar ding-util
cciotgw20210721 jar cciotgw20210721
aiccs20191015 jar aiccs20191015
aliyun-java-sdk-dataworks jar aliyun-java-sdk-dataworks
aliyun-java-sdk-cloudfw jar aliyun-java-sdk-cloudfw
sae20190506 jar sae20190506
aliyun-java-sdk-gpdb jar aliyun-java-sdk-gpdb
antiddos_public20170518 jar antiddos_public20170518
pam20200930 jar pam20200930
aliyun-java-sdk-arms-v5 jar aliyun-java-sdk-arms-v5
tea-console jar tea-console
cloudauth20201112 jar cloudauth20201112
aliyun-java-sdk-aiccs jar aliyun-java-sdk-aiccs
opensearch20171225 jar opensearch20171225
geoip20200101 jar geoip20200101
com.aliyun:ros-cdk-uis jar ros-cdk-uis
dbfs_ops20210721 jar dbfs_ops20210721
aliyun-java-sdk-aas jar aliyun-java-sdk-aas
aliyun-java-sdk-adb jar aliyun-java-sdk-adb
aliyun-java-sdk-alimt jar aliyun-java-sdk-alimt
aliyun-java-sdk-brinekingdom jar aliyun-java-sdk-brinekingdom
aliyun-java-sdk-dataworks-enterprise-ultimate jar aliyun-java-sdk-dataworks-enterprise-ultimate
aliyun-java-sdk-dypnsapi jar aliyun-java-sdk-dypnsapi
aliyun-java-sdk-emas-appmonitor jar aliyun-java-sdk-emas-appmonitor
aliyun-java-sdk-fnf jar aliyun-java-sdk-fnf
aliyun-java-sdk-hdr jar aliyun-java-sdk-hdr
aliyun-java-sdk-imagerecog jar aliyun-java-sdk-imagerecog
aliyun-java-sdk-iovcc jar aliyun-java-sdk-iovcc
aliyun-java-sdk-ivision jar aliyun-java-sdk-ivision
aliyun-java-sdk-linkedmall jar aliyun-java-sdk-linkedmall
aliyun-java-sdk-mse jar aliyun-java-sdk-mse
aliyun-java-sdk-netana jar aliyun-java-sdk-netana
aliyun-java-sdk-oos jar aliyun-java-sdk-oos
aliyun-java-sdk-polardb jar aliyun-java-sdk-polardb
nbf20210706_165849384 jar nbf20210706_165849384
aliyun-java-sdk-trademark jar aliyun-java-sdk-trademark
aliyun-java-sdk-webplus jar aliyun-java-sdk-webplus
chatbot20171011 jar chatbot20171011
com.aliyun:ros-cdk-resourcemanager jar ros-cdk-resourcemanager
com.aliyun:ros-cdk-rocketmq jar ros-cdk-rocketmq
com.aliyun:ros-cdk-sag jar ros-cdk-sag
nbftestpop20210903_161743513 jar nbftestpop20210903_161743513
aliyun-java-sdk-imageseg jar aliyun-java-sdk-imageseg
quickbi_public20200804 jar quickbi_public20200804
facebody20200910 jar facebody20200910
aliyun-java-sdk-dysmsapi jar dc-opplat-sdk-java
nbf20210713_204758690 jar nbf20210713_204758690
aliyun-java-sdk-cloudwf jar aliyun-java-sdk-cloudwf
viapi20210930 jar viapi20210930
aiops20200806 jar aiops20200806
iot-api-gateway-client jar iot-api-gateway-client
aliyun-java-sdk-vcs jar aliyun-java-sdk-vcs
aliyun-java-sdk-hbase jar aliyun-java-sdk-hbase
linkvisual20180120 jar linkvisual20180120
aliyun-java-sdk-ddoscoo jar aliyun-java-sdk-ddoscoo
ahas_openapi20190901 jar ahas_openapi20190901
amazon-pts-api jar amazon-pts-api
lmztest20210531_172452318 jar lmztest20210531_172452318
aliyun-java-sdk-aegis jar aliyun-java-sdk-aegis
GMSSE jar gmsse-jdk6
ocr jar ocr
edas20170801 jar edas20170801
lvwangwatermark20210104 jar lvwangwatermark20210104
snapshot20201118 jar snapshot20201118
com.aliyun:ros-cdk-config jar ros-cdk-config
dypnsapi20170525 jar dypnsapi20170525
aliyun-java-sdk-aliyuncvc-v5 jar aliyun-java-sdk-aliyuncvc-v5
ververica-common jar ververica-common
aliyun-java-sdk-mopen jar aliyun-java-sdk-mopen
elasticsearch20170613 jar elasticsearch20170613
datav_outer20190402 jar datav_outer20190402
dbfs20200418 jar dbfs20200418
cddc20200320 jar cddc20200320
cdt20210813 jar cdt20210813
aliyun-java-sdk-itaas jar aliyun-java-sdk-itaas
yundun_dbaudit20181029 jar yundun_dbaudit20181029
aliyun-java-sdk-immortal_inner_api jar aliyun-java-sdk-immortal_inner_api
nbftestpop20210820_112525398 jar nbftestpop20210820_112525398
aliyun-java-sdk-dytnsapi jar aliyun-java-sdk-dytnsapi
aliyun-java-sdk-ens jar aliyun-java-sdk-ens
imageenhan jar imageenhan
aliyun-java-sdk-computenest jar aliyun-java-sdk-computenest
efc_service20190318 jar efc_service20190318
aliyun-java-sdk-privatelink jar aliyun-java-sdk-privatelink
aliyun-java-sdk-miniapplcdp jar aliyun-java-sdk-miniapplcdp
facebody jar facebody
aliyun-tea-sdk-eci jar aliyun-tea-sdk-eci
aliyun-java-sdk-partnerintl jar aliyun-java-sdk-partnerintl
aliyun-java-sdk-drds-v5 jar aliyun-java-sdk-drds-v5
videoenhan20200320 jar videoenhan20200320
hitsdb20170601 jar hitsdb20170601
adb20190315 jar adb20190315
datalake20200710 jar datalake20200710
com.aliyun:ros-cdk-clickhouse jar ros-cdk-clickhouse
ccp-oss-client jar ccp-oss-client
rds20140815 jar rds20140815
aliyun-java-sdk-ads jar aliyun-java-sdk-ads
reid_cloud20201030 jar reid_cloud20201030
darabonba-time jar darabonba-time
eds_user20210308 jar eds_user20210308
nbf20210915_112353437 jar nbf20210915_112353437
cccxspace20191128 jar cccxspace20191128
aliyun-java-sdk-ft jar aliyun-java-sdk-ft
easygene20210315 jar easygene20210315
ccc20170705 jar ccc20170705
location20150612 jar location20150612
nbftestpop20210804_144622100 jar nbftestpop20210804_144622100
support_plan20210706 jar support_plan20210706
vdc20201214 jar vdc20201214
yundun_dbaudit20180320 jar yundun_dbaudit20180320
eslengine20190120 jar eslengine20190120
aliyun-java-sdk-savingplan jar aliyun-java-sdk-savingplan
ddi20200617 jar ddi20200617
com.aliyun:ros-cdk-vs jar ros-cdk-vs
Aliyun-http-netty jar aliyun-http-netty
agraphservice20210914 jar agraphservice20210914
aliyun-java-sdk-gts-phd jar aliyun-java-sdk-gts-phd
mpserverless20190615 jar mpserverless20190615
aliyun-java-sdk-pop-http-sign jar aliyun-java-sdk-pop-http-sign
aliyun-java-sdk-ims jar aliyun-java-sdk-ims
dbs20190306 jar dbs20190306
com.aliyun:ros-cdk-asm jar ros-cdk-asm
mindlive20210301 jar mindlive20210301
aliyun-java-sdk-mindlive jar aliyun-java-sdk-mindlive
cloudwifi_pop20191118 jar cloudwifi_pop20191118
lx20150701 jar lx20150701
nbf20210701_114952485 jar nbf20210701_114952485
nbf20210701_20105851 jar nbf20210701_20105851
nbftestpop20210806_151255420 jar nbftestpop20210806_151255420
gts_csm_succ20210527 jar gts_csm_succ20210527
aliyun-java-sdk-reid_cloud jar aliyun-java-sdk-reid_cloud
config20200907 jar config20200907
aliyun-java-sdk-dbfs-ops jar aliyun-java-sdk-dbfs-ops
darabonba-string jar darabonba-string
com.aliyun:ros-cdk-dns jar ros-cdk-dns
Dedicated Key Management Service pom alibabacloud-dkms-gcs-parent
aligeniessp_1.0 jar aligeniessp_1.0
aliyun-java-sdk-sas-api jar aliyun-java-sdk-sas-api
batchcompute20151111 jar batchcompute20151111
et_industry_openapi20210105 jar et_industry_openapi20210105
aliyun-java-sdk-smarthosting jar aliyun-java-sdk-smarthosting
aliyun-java-sdk-ddosbgp jar aliyun-java-sdk-ddosbgp
waf_openapi20180117 jar waf_openapi20180117
gpdb20190620 jar gpdb20190620
aiearth_meteorology20210928 jar aiearth_meteorology20210928
aliyun-java-sdk-highddos jar aliyun-java-sdk-highddos
cmn20200825 jar cmn20200825
imagesearch20210501 jar imagesearch20210501
waf_openapi20190910 jar waf_openapi20190910
com.aliyun:ros-cdk-kms jar ros-cdk-kms
aliyun-java-sdk-msccommonquery jar aliyun-java-sdk-msccommonquery
dytnsapi20200217 jar dytnsapi20200217
darabonba-env jar darabonba-env
alikafka20190916 jar alikafka20190916
aliyun-java-sdk-vpc-v5 jar aliyun-java-sdk-vpc-v5
aliyun-java-sdk-foas jar aliyun-java-sdk-foas
lmztest20210529_225743357 jar lmztest20210529_225743357
paistudio20210202 jar paistudio20210202
nbf20210803_112546244 jar nbf20210803_112546244
com.aliyun:ros-cdk-mongodb jar ros-cdk-mongodb
cloudauth20190307 jar cloudauth20190307
aliyun-java-sdk-outboundbot jar aliyun-java-sdk-outboundbot
aliyun-java-sdk-workbench-inner jar aliyun-java-sdk-workbench-inner
pai_dsw20210226 jar pai_dsw20210226
retailadvqa_public20200515 jar retailadvqa_public20200515
aliyun-java-sdk-sgw jar aliyun-java-sdk-sgw
darabonba-number jar darabonba-number
mgmt-client jar mgmt-client
ascp_sndop_compute_callback_service2021618 jar ascp_sndop_compute_callback_service2021618
aliyun-java-sdk-cloudwifi-pop jar aliyun-java-sdk-cloudwifi-pop
actiontrail20171204 jar actiontrail20171204
das20200116 jar das20200116
aliyun-java-sdk-robotstudios jar aliyun-java-sdk-robotstudios
cdrs20201101 jar cdrs20201101
viapi-utils jar viapi-utils
threedvision20210131 jar threedvision20210131
cola framework archetype maven-archetype cola-framework-archetype-web
dcdn20180115 jar dcdn20180115
aliyun-java-sdk-creditservice-inner jar aliyun-java-sdk-creditservice-inner
productcatalog20180918 jar productcatalog20180918
fc_open20200310 jar fc_open20200310
config20190108 jar config20190108
aliyun-java-sdk-graphcompute jar aliyun-java-sdk-graphcompute
aliyun-java-sdk-cro jar aliyun-java-sdk-cro
com.aliyun:ros-cdk-ros jar ros-cdk-ros
aliyun-java-sdk-democenter jar aliyun-java-sdk-democenter
dataworks_public20200518 jar dataworks_public20200518
aliyun-java-sdk-reid jar aliyun-java-sdk-reid
lmztest20210528_154524307 jar lmztest20210528_154524307
aliyun-java-sdk-digitalstore jar aliyun-java-sdk-digitalstore
aliyun-java-sdk-retailadvqa-public jar aliyun-java-sdk-retailadvqa-public
goodstech20191230 jar goodstech20191230
yuqing20210126 jar yuqing20210126
aliyun-java-sdk-openanalytics jar aliyun-java-sdk-openanalytics
r_kvstore20150101 jar r_kvstore20150101
aliyun-java-sdk-uis jar aliyun-java-sdk-uis
aliyun-java-sdk-eipanycast jar aliyun-java-sdk-eipanycast
ddosbgp20180720 jar ddosbgp20180720
aliyun-java-sdk-cf jar aliyun-java-sdk-cf
ddospro20170725 jar ddospro20170725
aliyun-java-sdk-multimediaai jar aliyun-java-sdk-multimediaai
aliyun-java-sdk-nhcil-imagecut jar aliyun-java-sdk-nhcil-imagecut
swas_open20200601 jar swas_open20200601
aliyun-java-sdk-linkface jar aliyun-java-sdk-linkface
aliyun-java-sdk-resellertrade jar aliyun-java-sdk-resellertrade
vcs20200515 jar vcs20200515
qualitycheck20190115 jar qualitycheck20190115
com.aliyun:ros-cdk-ens jar ros-cdk-ens
ververica20200501 jar ververica20200501
edas-maven-plugin maven-plugin edas-maven-plugin
aliyun-java-sdk-efc-service jar aliyun-java-sdk-efc-service
imageprocess20200320 jar imageprocess20200320
aliyun-java-sdk-aliyuncvc jar aliyun-java-sdk-aliyuncvc
aliyun-java-sdk-hivisengine jar aliyun-java-sdk-hivisengine
address_purification20191118 jar address_purification20191118
aliyun-java-sdk-couponnew jar aliyun-java-sdk-couponnew
alidns20150109 jar alidns20150109
imagesearch20180319 jar imagesearch20180319
aliyun-java-sdk-gdb jar aliyun-java-sdk-gdb
aliyun-java-sdk-sales-leads jar aliyun-java-sdk-sales-leads
aliyun-java-sdk-eais jar aliyun-java-sdk-eais
com.aliyun:ros-cdk-memcache jar ros-cdk-memcache
aliyun-java-sdk-hdm jar aliyun-java-sdk-hdm
com.aliyun:ros-cdk-apigateway jar ros-cdk-apigateway
aliyun-java-sdk-xspace jar aliyun-java-sdk-xspace
aliyun-java-sdk-hitsdb jar aliyun-java-sdk-hitsdb
aliyun-java-sdk-safconsole jar aliyun-java-sdk-safconsole
aliyun-java-sdk-waf jar aliyun-java-sdk-waf
com.aliyun:ros-cdk-cms jar ros-cdk-cms
face20181203 jar face20181203
ddosbgp20171120 jar ddosbgp20171120
aliyun-java-sdk-address-purification jar aliyun-java-sdk-address-purification
copyright20190123 jar copyright20190123
ons_inner20180205 jar ons_inner20180205
aliyun-java-sdk-phoenixsp-inner jar aliyun-java-sdk-phoenixsp-inner
com.aliyun:ros-cdk-pvtz jar ros-cdk-pvtz
imagerecog jar imagerecog
aliyun-sdk-pds jar aliyun-sdk-pds
aliyun-java-sdk-actiontrail jar aliyun-java-sdk-actiontrail
aliyun-java-sdk-idccommondata jar aliyun-java-sdk-idccommondata
aliyun-java-sdk-arms jar aliyun-java-sdk-arms
aliyun-java-sdk-baas jar aliyun-java-sdk-baas
aliyun-java-sdk-cloudesl jar aliyun-java-sdk-cloudesl
aliyun-java-sdk-dbs jar aliyun-java-sdk-dbs
aliyun-java-sdk-dg jar aliyun-java-sdk-dg
scdn20171115 jar scdn20171115
aliyun-java-sdk-industry-brain jar aliyun-java-sdk-industry-brain
aliyun-java-sdk-openanalytics-open jar aliyun-java-sdk-openanalytics-open
aliyun-java-sdk-saf jar aliyun-java-sdk-saf
sas20160316 jar sas20160316
aliyun-java-sdk-imgsearch jar aliyun-java-sdk-imgsearch
ram20150501 jar ram20150501
com.aliyun:ros-cdk-ga jar ros-cdk-ga
com.aliyun:ros-cdk-polardb jar ros-cdk-polardb
com.aliyun:ros-cdk-sls jar ros-cdk-sls
aliyun-java-sdk-cds jar aliyun-java-sdk-cds
com.aliyun:ros-cdk-dms jar ros-cdk-dms
emr20160408 jar emr20160408
aliyun-java-sdk-ecsops jar aliyun-java-sdk-ecsops
aliyun-java-sdk-market-inner jar aliyun-java-sdk-market-inner
aliyun-java-sdk-scdn jar aliyun-java-sdk-scdn
com.aliyun:ros-cdk-cen jar ros-cdk-cen
domain20180129 jar domain20180129
aliyun-java-sdk-pvtz jar aliyun-java-sdk-pvtz
aliyun-java-sdk-canary-tip jar aliyun-java-sdk-canary-tip
aliyun-java-sdk-lrg jar aliyun-java-sdk-lrg
live_interaction20201214 jar live_interaction20201214
cas20180713 jar cas20180713
yundun_bastionhost20191209 jar yundun_bastionhost20191209
aliyun-java-sdk-commondriver jar aliyun-java-sdk-commondriver
alibabacloud-encryption-sdk-java jar alibabacloud-encryption-sdk-java
aliyun-java-sdk-linkwan jar aliyun-java-sdk-linkwan
iotcc20210513 jar iotcc20210513
openanalytics_open20180619 jar openanalytics_open20180619
aliyun-java-sdk-cbn jar aliyun-java-sdk-cbn
aliyun-java-sdk-resourcemanager jar aliyun-java-sdk-resourcemanager
aliyun-java-sdk-aps jar aliyun-java-sdk-aps
com.aliyun:ros-cdk-gws jar ros-cdk-gws
aliyun-java-sdk-codeup jar aliyun-java-sdk-codeup
com.aliyun:ros-cdk-fnf jar ros-cdk-fnf
pailabel20200608 jar pailabel20200608
com.aliyun:ros-cdk-acm jar ros-cdk-acm
com.aliyun:ros-cdk-dbs jar ros-cdk-dbs
arms20210519 jar arms20210519
com.aliyun:ros-cdk-cloudfw jar ros-cdk-cloudfw
com.aliyun:ros-cdk-mse jar ros-cdk-mse
aliyun-java-sdk-tdsr jar aliyun-java-sdk-tdsr
aliyun-java-sdk-vod-v5 jar aliyun-java-sdk-vod-v5
cassandra20190101 jar cassandra20190101
com.aliyun:ros-cdk-iot jar ros-cdk-iot
imageaudit20191230 jar imageaudit20191230
lmztest20210529_225315425 jar lmztest20210529_225315425
aliyun-java-sdk-cloudgame jar aliyun-java-sdk-cloudgame
cas20200407 jar cas20200407
aliyun-java-sdk-moguan-sdk jar aliyun-java-sdk-moguan-sdk
aliyun-java-sdk-dmp-data-channel jar aliyun-java-sdk-dmp-data-channel
aliyun-java-sdk-oceanbase jar aliyun-java-sdk-oceanbase
videosearch20200225 jar videosearch20200225
aliyun-java-sdk-ververica jar aliyun-java-sdk-ververica
com.aliyun:ros-cdk-mns jar ros-cdk-mns
aliyun-java-sdk-alb jar aliyun-java-sdk-alb
alinlp20200629 jar alinlp20200629
fnf20190315 jar fnf20190315
aliyun-java-sdk-lubanruler jar aliyun-java-sdk-lubanruler
aliyun-java-sdk-hiknoengine jar aliyun-java-sdk-hiknoengine
aliyun-java-sdk-indvi jar aliyun-java-sdk-indvi
aliyun-java-sdk-cccxspaceinner jar aliyun-java-sdk-cccxspaceinner
aliyun-java-sdk-petadata jar aliyun-java-sdk-petadata
aliyun-java-sdk-amqp-open jar aliyun-java-sdk-amqp-open
resourcesharing20200110 jar resourcesharing20200110
aliyun-java-sdk-servicemesh jar aliyun-java-sdk-servicemesh
aliyun-java-sdk-workbench-ide jar aliyun-java-sdk-workbench-ide
aliyun-java-sdk-cdrs jar aliyun-java-sdk-cdrs
com.aliyun:ros-cdk-cr jar ros-cdk-cr
videorecog jar videorecog
mts20210728 jar mts20210728
ddoscoo20171228 jar ddoscoo20171228
alimt20181012 jar alimt20181012
aliyun-java-sdk-lubancloud jar aliyun-java-sdk-lubancloud
vs20181212 jar vs20181212
alicloud-java-sdk-core jar alicloud-java-sdk-core
voicenavigator20180612 jar voicenavigator20180612
idaas_doraemon20210520 jar idaas_doraemon20210520
databot20200330 jar databot20200330
kms20160120 jar kms20160120
aliyun-java-sdk-domain-v5 jar aliyun-java-sdk-domain-v5
ccp-mgmt-client jar ccp-mgmt-client
imm20170906 jar imm20170906
servicemesh20200111 jar servicemesh20200111
ess20140828 jar ess20140828
aliyun-java-sdk-sofa jar aliyun-java-sdk-sofa
aliyun-java-sdk-iotts jar aliyun-java-sdk-iotts
aliyun-java-sdk-aliyunauth jar aliyun-java-sdk-aliyunauth
aliyun-java-sdk-imageprocess jar aliyun-java-sdk-imageprocess
sms_intl20180501 jar sms_intl20180501
aliyun-java-sdk-yundun-bastionhost jar aliyun-java-sdk-yundun-bastionhost
quotas20200510 jar quotas20200510
aliyun-java-sdk-finmall jar aliyun-java-sdk-finmall
aliyun-java-sdk-jarvis-public jar aliyun-java-sdk-jarvis-public
aliyun-java-sdk-aliyuninvoiceext jar aliyun-java-sdk-aliyuninvoiceext
aliyun-java-sdk-ledgerdb jar aliyun-java-sdk-ledgerdb
ecd20201001 jar ecd20201001
dycdpapi20180610 jar dycdpapi20180610
aliyun-java-sdk-iot-v5 jar aliyun-java-sdk-iot-v5
aliyun-java-sdk-mit_di_gurobi jar aliyun-java-sdk-mit_di_gurobi
aliyun-java-sdk-eas jar aliyun-java-sdk-eas
aliyun-java-sdk-umdatacloud jar aliyun-java-sdk-umdatacloud
aliyun-java-sdk-release-test jar aliyun-java-sdk-release-test
ecs20140526 jar ecs20140526
brain_industrial20200920 jar brain_industrial20200920
green20180509 jar green20180509
aliyun-java-sdk-cmdb jar aliyun-java-sdk-cmdb
videoseg jar videoseg
aliyun-java-sdk-dyiotapi jar aliyun-java-sdk-dyiotapi
nlp20180408 jar nlp20180408
ecd20200930 jar ecd20200930
aliyun-java-sdk-dochelpservice jar aliyun-java-sdk-dochelpservice
gts_smart_call20201021 jar gts_smart_call20201021
aliyun-java-sdk-onsmqtt jar aliyun-java-sdk-onsmqtt
aliyun-java-sdk-kpm jar aliyun-java-sdk-kpm
tea-url jar tea-url
aliyun-java-sdk-opensearch jar aliyun-java-sdk-opensearch
aliyun-java-sdk-hbr jar aliyun-java-sdk-hbr
aliyun-java-sdk-aligreen-console jar aliyun-java-sdk-aligreen-console
cloudauth_console20190219 jar cloudauth_console20190219
aliyun-java-sdk-airec jar aliyun-java-sdk-airec
aliyun-java-sdk-rdc jar aliyun-java-sdk-rdc
com.aliyun:ros-cdk-vpc jar ros-cdk-vpc
pts20190810 jar pts20190810
live20161101 jar live20161101
aliyun-java-sdk-premiumpics jar aliyun-java-sdk-premiumpics
aliyun-java-sdk-metering jar aliyun-java-sdk-metering
aliyun-java-sdk-acm jar aliyun-java-sdk-acm
aliyun-java-sdk-subscription jar aliyun-java-sdk-subscription
aliyun-java-sdk-cloudgameapi jar aliyun-java-sdk-cloudgameapi
aliyun-java-sdk-videoenhan jar aliyun-java-sdk-videoenhan
com.aliyun:ros-cdk-rds jar ros-cdk-rds
eci20180808 jar eci20180808
gts_dayu20201023 jar gts_dayu20201023
cloudauth20200618 jar cloudauth20200618
dms_lab20200915 jar dms_lab20200915
aliyun-sdk-pds-hosting-mode jar aliyun-sdk-pds-hosting-mode
aliyun-java-sdk-marianadatacenter jar aliyun-java-sdk-marianadatacenter
aliyun-java-sdk-staffschedule jar aliyun-java-sdk-staffschedule
aliyun-java-sdk-clouddesktop jar aliyun-java-sdk-clouddesktop
eais20190624 jar eais20190624
aliyun-java-sdk-teambition-aliyun jar aliyun-java-sdk-teambition-aliyun
cloudgameapi20200728 jar cloudgameapi20200728
aliyun-java-sdk-workorder jar aliyun-java-sdk-workorder
aliyun-java-sdk-smartag jar aliyun-java-sdk-smartag
aliyun-java-sdk-retailir jar aliyun-java-sdk-retailir
polardb20170801 jar polardb20170801
quickbi_public20200807 jar quickbi_public20200807
Cola-statemachine jar cola-statemachine
aliyun-java-sdk-partnerbill jar aliyun-java-sdk-partnerbill
aliyun-java-sdk-welfare-inner jar aliyun-java-sdk-welfare-inner
aliyun-java-sdk-vs jar aliyun-java-sdk-vs
goodstech jar goodstech
aliyun-java-sdk-imm-v5 jar aliyun-java-sdk-imm-v5
aliyun-java-sdk-mhub jar aliyun-java-sdk-mhub
aliyun-java-sdk-waf-openapi jar aliyun-java-sdk-waf-openapi
xtrace20190808 jar xtrace20190808
aliyun-java-sdk-ipam jar aliyun-java-sdk-ipam
com.aliyun:ros-cdk-bss jar ros-cdk-bss
avds20171129 jar avds20171129
aliyun-java-sdk-status jar aliyun-java-sdk-status
aliyun-java-sdk-swas-open jar aliyun-java-sdk-swas-open
aliyun-java-sdk-et-industry-openapi jar aliyun-java-sdk-et-industry-openapi
aliyun-java-sdk-jarvis jar aliyun-java-sdk-jarvis
aliyun-java-sdk-nlp-automl jar aliyun-java-sdk-nlp-automl
aliyun-java-sdk-domain-intl jar aliyun-java-sdk-domain-intl
aliyun-java-sdk-scsp jar aliyun-java-sdk-scsp
videorecog20200320 jar videorecog20200320
aliyun-java-sdk-sas jar aliyun-java-sdk-sas
com.aliyun:ros-cdk-slb jar ros-cdk-slb
imgsearch20200320 jar imgsearch20200320
com.aliyun:ros-cdk-edas jar ros-cdk-edas
plaso_online_class2021420 jar plaso_online_class2021420
imagesearch jar imagesearch
com.aliyun:ros-cdk-cas jar ros-cdk-cas
aliyun-java-sdk-billing jar aliyun-java-sdk-billing
aliyun-java-sdk-console-bench jar aliyun-java-sdk-console-bench
eventbridge-client jar eventbridge-client
aliyun-java-sdk-dbfs jar aliyun-java-sdk-dbfs
imagesearch20201214 jar imagesearch20201214
aliyun-java-sdk-cas jar aliyun-java-sdk-cas
pcdn20170411 jar pcdn20170411
dm20151123 jar dm20151123
com.aliyun:ros-cdk-eci jar ros-cdk-eci
aliyun-java-sdk-ivpd jar aliyun-java-sdk-ivpd
aliyun-java-sdk-yundun-ds jar aliyun-java-sdk-yundun-ds
aliyun-java-sdk-ddospro jar aliyun-java-sdk-ddospro
aliyun-java-sdk-ddi jar aliyun-java-sdk-ddi
emas_devops20191204 jar emas_devops20191204
dms_enterprise20181101 jar dms_enterprise20181101
aliyun-java-sdk-schedulerx2 jar aliyun-java-sdk-schedulerx2
eci jar eci
cloudauth_device20200120 jar cloudauth_device20200120
aliyun-java-sdk-paistudio jar aliyun-java-sdk-paistudio
aliyun-java-sdk-aliyunid-ag jar aliyun-java-sdk-aliyunid-ag
videoenhan jar videoenhan
rtc_white_board20201214 jar rtc_white_board20201214
aliyun-java-sdk-iotsoc jar aliyun-java-sdk-iotsoc
uisplus20200707 jar uisplus20200707
aliyun-java-sdk-acms-open jar aliyun-java-sdk-acms-open
cdn20180510 jar cdn20180510
edasmsc20200323 jar edasmsc20200323
aliyun-java-sdk-teslastream jar aliyun-java-sdk-teslastream
aliyun-java-sdk-dts-v5 jar aliyun-java-sdk-dts-v5
ens20171110 jar ens20171110
aliyun-java-sdk-ahas-openapi jar aliyun-java-sdk-ahas-openapi
iovcc20180501 jar iovcc20180501
Aliyun Message Queue Services SDK for Java jar aliyun-sdk-mqs
aliyun-java-sdk-voicenavigator jar aliyun-java-sdk-voicenavigator
gws20190618 jar gws20190618
aliyun-java-sdk-alios-dm jar aliyun-java-sdk-alios-dm
ims20190815 jar ims20190815
aliyun-java-sdk-goodstech jar aliyun-java-sdk-goodstech
aliyun-java-sdk-cusanalytic_sc_online jar aliyun-java-sdk-cusanalytic_sc_online
aliyun-java-sdk-ft-v5 jar aliyun-java-sdk-ft-v5
com.aliyun:ros-cdk-foas jar ros-cdk-foas
aliyun-java-sdk-imageaudit jar aliyun-java-sdk-imageaudit
alb20200616 jar alb20200616
ons20190214 jar ons20190214
aliyun-java-sdk-cloudauth-console jar aliyun-java-sdk-cloudauth-console
aliyun-java-sdk-tesladam jar aliyun-java-sdk-tesladam
aliyun-java-sdk-cspro jar aliyun-java-sdk-cspro
quickbi_public20200805 jar quickbi_public20200805
nlp_automl20191111 jar nlp_automl20191111
rtc20180111 jar rtc20180111
cspro20180315 jar cspro20180315
dds20151201 jar dds20151201
aliyun-java-sdk-rsimganalys jar aliyun-java-sdk-rsimganalys
aliyun-java-sdk-idst jar aliyun-java-sdk-idst
nbf20210709_163152377 jar nbf20210709_163152377
ft20180713 jar ft20180713
composer20181212 jar composer20181212
tag20180828 jar tag20180828
nbftestpop20210823_161417275 jar nbftestpop20210823_161417275
computenestsupplier20210521 jar computenestsupplier20210521
aliyun-java-sdk-ehpc jar aliyun-java-sdk-ehpc
aliyun-java-sdk-market-v5 jar aliyun-java-sdk-market-v5
rdc20180821 jar rdc20180821
aliyun-java-sdk-crm jar aliyun-java-sdk-crm
imafeaudit jar imafeaudit
devops_rdc20200303 jar devops_rdc20200303
objectdet20191230 jar objectdet20191230
dysmsapi20180501 jar dysmsapi20180501
outboundbot_inner20191226 jar outboundbot_inner20191226
imp_room20210515 jar imp_room20210515
slb20140515 jar slb20140515
aliyun-java-sdk-arms4finance jar aliyun-java-sdk-arms4finance
com.aliyun:ros-cdk-waf jar ros-cdk-waf
virtual_human20210809 jar virtual_human20210809
com.aliyun:ros-cdk-cdn jar ros-cdk-cdn
imageseg jar imageseg
aliyun-java-sdk-drcloud jar aliyun-java-sdk-drcloud
aliyun-java-sdk-core-managed-credentials-provider jar aliyun-java-sdk-core-managed-credentials-provider
bssopenapi20171214 jar bssopenapi20171214
com.aliyun:ros-cdk-drds jar ros-cdk-drds
cloudfw20171207 jar cloudfw20171207
aliyun-java-sdk-youhui-inner jar aliyun-java-sdk-youhui-inner
objectdet jar objectdet
devops20210625 jar devops20210625
foasconsole20190601 jar foasconsole20190601
aliyun-java-sdk-ccs jar aliyun-java-sdk-ccs
aliyun-java-sdk-visionai-poc jar aliyun-java-sdk-visionai-poc
aliyun-java-sdk-retailcloud jar aliyun-java-sdk-retailcloud
com.aliyun:ros-cdk-dts jar ros-cdk-dts
aliyun-java-sdk-alikafka jar aliyun-java-sdk-alikafka
linkedmall20180116 jar linkedmall20180116
aliyun-java-sdk-address-purification-v5 jar aliyun-java-sdk-address-purification-v5
aliyun-java-sdk-tag jar aliyun-java-sdk-tag
com.aliyun:ros-cdk-tsdb jar ros-cdk-tsdb
aliyun-java-sdk-imageenhan jar aliyun-java-sdk-imageenhan
gemp20210413 jar gemp20210413
com.aliyun:ros-cdk-cs jar ros-cdk-cs
com.aliyun:ros-cdk-ecs jar ros-cdk-ecs
com.aliyun:ros-cdk-ots jar ros-cdk-ots
dts20200101 jar dts20200101
xixikf_autotest20210720 jar xixikf_autotest20210720
aliyun-java-sdk-agency jar aliyun-java-sdk-agency
aliyun-java-sdk-quotas jar aliyun-java-sdk-quotas
nbf20210823_175251578 jar nbf20210823_175251578
aliyun-java-sdk-facebody jar aliyun-java-sdk-facebody
aliyun-java-sdk-elasticsearch jar aliyun-java-sdk-elasticsearch
ocr_api20210707 jar ocr_api20210707
nbf20210715_103740905 jar nbf20210715_103740905
aligenieiap_1.0 jar aligenieiap_1.0
aliyun-java-sdk-alinlp jar aliyun-java-sdk-alinlp
nbftestpop20210602_214152752 jar nbftestpop20210602_214152752
arms20190808 jar arms20190808
async-core-service pom core-service
iacservice20210722 jar iacservice20210722
aliyun-java-sdk-clickhouse jar aliyun-java-sdk-clickhouse
tunnel_service20210509 jar tunnel_service20210509
aliyun-sdk-pds-mgmt jar aliyun-sdk-pds-mgmt
snapshot20210315 jar snapshot20210315
ccp-client jar ccp-client
logiccomposer20181212 jar logiccomposer20181212
cs20151215 jar cs20151215
aliyun-java-sdk-iotcc jar aliyun-java-sdk-iotcc
paiplugin20210325 jar paiplugin20210325
com.aliyun:ros-cdk-redis jar ros-cdk-redis
aliyun-java-sdk-geoip jar aliyun-java-sdk-geoip
iot20180120 jar iot20180120
nbf20210914_1639428 jar nbf20210914_1639428
ice20201109 jar ice20201109
ga20191120 jar ga20191120
assettech20190930 jar assettech20190930
ccc20200701 jar ccc20200701
aligenieiap_1_0 jar aligenieiap_1_0
aligeniessp_1_0 jar aligeniessp_1_0
nas20170626 jar nas20170626
aliyun-java-sdk-videoseg jar aliyun-java-sdk-videoseg
retailbot20210224 jar retailbot20210224
com.aliyun:ros-cdk-oos jar ros-cdk-oos
aliyun-java-sdk-xtrace jar aliyun-java-sdk-xtrace
imgsearch jar imgsearch
nbftestpop20210712_195030595 jar nbftestpop20210712_195030595
dingtalk jar dingtalk
computenest20210601 jar computenest20210601
savingplan20200715 jar savingplan20200715
sddp20190103 jar sddp20190103
aliyun-java-sdk-computenestsupplier jar aliyun-java-sdk-computenestsupplier
smartag20180313 jar smartag20180313
aliyun-java-sdk-sdk jar aliyun-java-sdk-sdk
com.aliyun:ros-cdk-arms jar ros-cdk-arms
aliyun-java-sdk-hsm jar aliyun-java-sdk-hsm
actiontrail20200706 jar actiontrail20200706

© Jiri Pinkas 2015 - 2021. All rights reserved! Admin login To submit bugs / feature requests please use this github page
related: JavaVids | Top Java Blogs | Java školení
Apache and Apache Maven are trademarks of the Apache Software Foundation. The Central Repository is a service mark of Sonatype, Inc.